Top

โปรโมชั่น >> ทัวร์ฮ่องกง EK

ชื่อทัวร์ : โปรโมชั่น >> ทัวร์ฮ่องกง EK
สายการบิน : Emirates
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 11,911 บาท
วันที่เดินทาง

เดินทางเดือน พ.ย. 66 - ก.พ. 67

คลิกเลือกวันและดูที่เที่ยวฮ่องกง

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ฮ่องกงราคาถูก

ไปฮ่องกง ข้ามสะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก //

ทัวร์ฮ่องกง บิน Emirates เที่ยว 3วัน 2คืน
ไหว้พระเสริมดวง ช้อปปิ้งจุใจ 

???? HONGKONG????
????ราคาเริ่มต้น 11,911.- / ท่าน
⭐️ขอพรเทพเจ้าแชกง วัดหว่องไทซิน
⭐️ถ่ายรูปคู่หาดรีพัลเบย์ วัดเจ้าแม่กวนอิม
⭐️ชมไฟ SYMPHONY OF LIGHT
⭐️ช้อปปิ้งแบบจุใจที่ จิมซาจุ่ย  City Gate Outlet
บินสบายกับบริการแบบ FULL SERVICE 

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินแช็กหลับก็อก(ฮ่องกง) (-/-/เย็น)
(เปิดประสบการณ์นั่งรถโดยสารสาธารณะ) AVENUE OF STAR - โชว์แสงสีเสียง SYMPHONY OF STAR 
โรงแรมที่พัก O′HOTEL หรือเทียบเท่า(พัก 2 ท่าน/ห้องเท่านั้น)

วันที่ 2

อิสระท่องเที่ยว เต็มวัน
OPTION : ติ่มซำ(เช้า) + ดิสนีย์แลนด์    = 3,600 บาท
                   ติ่มซำ(เช้า) + กระเช้านอง = 2,000 บาท

วันที่ 3

รีพัลส์เบย์ - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวลรี่ - ร้านหยก - วัดแชกงหมิว - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย   (เช้าติ่มซำ/กลางวัน/-)
กลับเข้าสนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ