Top

ทัวร์ปักกิ่ง ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

ชื่อทัวร์ : ทัวร์ปักกิ่ง ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
สายการบิน : การบินไทย
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 34,990 บาท
วันที่เดินทาง

เดินทาง 19-23 ตุลาคม 2567

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์ปักกิ่ง เที่ยวปักกิ่ง เที่ยวจีน ทำวีซ่าจีน

BEIJING  ไปปักกิ่ง วีซ่าจีน วีซ่ากรุ๊ปจีน

 ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)

จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 เยือนสวนสนุกยูนิเวอร์แซลแห่งที่ 5 ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัมผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก "กำแพงเมืองจีน"
จีน ปักกิ่ง ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้าสวนสนุก และรถรับส่งแล้ว)
Code ZGPEK-2407TG5 วัน 4 คืน
 เยือนสวนสนุกยูนิเวอร์แซลแห่งที่ 5 ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัมผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สั่งมหัศจรรย์ของโลก "ทำแพงเมืองจีน"
 
Day Details Program Tour Food Hotel
Breakfast Lunch Dinner
1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินปักกิ่ง – กรุงปักกิ่ง – ถนนคนเดินเฉียนเหมิน

   

เป็ดปักกิ่ง

RHR HOTEL

 

Or Similar

2

สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ปักกิ่ง เต็มวัน (รวมค่าบัตร และรถรับ-ส่งแล้ว)

     

HOLIDAY INN HOTEL

 

Or Similar

3

จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ตลาดรัสเซีย – หอสักการะฟ้าเทียนถาน

 

สุกี้มองโก

 

HOLIDAY INN HOTEL

 

Or Similar

4

กำแพงเมืองจีน – ด่านจูหยงกวน – สนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่ง – THE PLACE

     

HOLIDAY INN HOTEL

 

Or Similar

5

พระราชวังฤดูร้อน – สนามบินปักกิ่ง– สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย