Top

เซี่ยงไฮ้ SHANGHAI ตะลุยดิสนีย์แลนด์เต็มวัน

ชื่อทัวร์ : เซี่ยงไฮ้ SHANGHAI ตะลุยดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
สายการบิน : Lion Air
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 20,999 บาท
วันที่เดินทาง

เดินทางเดือน มิ.ย. -ธ.ค. 67

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์จีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ ตั๋วไปเซี่ยงไฮ้  เซี่ยงไฮ้  

SHANGHAI ตะลุยดิสนีย์แลนด์เต็มวัน 

 

DAY1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)               (–/–/–)

16.30    คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ *กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทำการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง*

19.50    ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนโดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ (SL) เที่ยวบินที่ SL926 **อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

** รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 15 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้ไม่เกิน 7 ก.ก.  **

 

DAY2 ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้  – สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนี่ย์แลนด์เต็มวัน!!! (รวมบัตรเข้าสวนสนุก)                                     (B/–/–)

01.05  เดินทางถึง ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน (เวลาท้องถิ่นเร็ว กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

            หลังจากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระ จากนั้นนำท่านเข้าโรงแรมที่พัก นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก SHANGHAI LINZHEN HOTEL PUDONG ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า

เช้า       รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ SHANGHAI DISNEYLAND (รวมค่าเข้าแล้ว) สวนสนุกแห่งที่ 6 แห่งอาณาจักรดิสนีย์ซึ่งมีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลกรองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตฉวนซาใกล้กับแม่น้ำหวงผู่และสนามบินผู่ตง สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่า เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2016  ซึ่งใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบทั้งสิ้นราว 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 180,000 ล้าน


หมายเหตุ : ราคาทัวร์นี้เป็นราคารวมตั๋วเข้า DISNEYLAND ในวันธรรมดาเท่านั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวันเข้าสวนสนุก DISNEYLAND เพื่อความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ADVENTURE ISLE ดินแดนให้การผจญภัยที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศหุบเขาลึกลับในยุคดึกดำบรรพ์ ‘CASMP DISCOVERY’ พร้อมเชิญชวนให้ร่วมเดินสำรวจดินแดนที่แฝงไปด้วยปริศนาและความลึกลับ และลงเรือเข้าไปสู่ ‘ROARING RAPIDS’ อุโมงค์ถ้ำปริศนาในช่องเขารอวร์ริ่ง ซึ่งเป็นที่อยู่ของจระเข้ยักษ์น่าเกรงขาม และ ROARING OVER THE HORIZON เป็นเครื่องเล่นแนว 4D จะพาเราบินชมธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างต่างๆทั่วโลก

TOMORROW LAND อีกหนึ่งไฮโลท์เด่นของสวนสนุกดิสนีย์ ที่มักจะสร้างโลกแห่งอนาคต เพื่อสร้างจิตนาการให้กับเด็กๆ พร้อมกับดีไซน์เครื่องเล่นสุดล้ำให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ สำหรับที่ดิสนีย์แลนด์แห่งใหม่นี้ เปิดตัวเครื่องเล่นที่มีจากวิดีโอเกมและภาพยนตร์ไซไฟชื่อดัง TRON รถไฟเหาะรูปทรงจักรยานยนตไฮเทค ที่ถูกขนานนามไว้ว่า “LIGHTCYCLE POWER RUN” เป็นหนึ่งสุดยอดรถไฟเหาะตีลังกาสำหรับเซี่ยงไฮ้ ดีสนีย์แลนด์ที่ห้ามพลาด หรือจะเอาใจสาวก STAR WAR อย่าง “STAR WARS LAUCH BAY” ได้ถ่ายรูปกับ DARTH VADER ตัวเป็นๆ

GARDENS OF IMAGINATION มีจุดเด่นเรื่องวัฒนธรรมของจีน ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุกแห่งนี้ได้อย่างเต็มที่ สวนที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย ‘WANDERING MOON TEAHOUSE’ เป็นโรงน้ำชาที่พักผ่อนหย่อนใจที่งดงามอย่างลงตัว อีกทั้งยังมีสวนที่เลือกตัวละครสัตว์ของดิสนีย์ ดัดแปลงเป็นเหล่า 12 นักกษัตริย์ ตามแบบปฏิทินจีน มี 2 เครื่องเล่นเบาๆเด็กๆเล่นได้ ผู้ใหญ่เล่นดี คือ FANTASIA CAROUSEL (ม้าหมุน) กับ DUMBO THE FLYING ELEPHANT

TREASURE COVE เป็นธีมโจรสลัด เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ชื่อดัง THE PIRATES OF THE CARIBBEAN กลายเป็นเครื่องเล่นและการแสดงโชว์สุดตระการตา ที่หาชมได้แค่เพียงที่ เซี่ยงไฮ้ เท่านั้น จำลองฉากต่างๆ ริมทะเล เครื่องเล่นไฮไลท์คือ PIRATES OF THE CARIBBEAN – BATTLE FOR THE SUNKEN TREASURE เป็นเครื่องเล่นแนว 4D จะพาเรานั่งเรือพจญภัยไปกับต่อสู้ของเรือ BLACK PEARL กับ FLYING DUTCHMAN นอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นมากมาย เช่น ‘BARBOSSA’S REVENGE’ และ ‘SIREN’S REVENGE’

FANTASY LAND สนุกกับเมืองเทพนิยาย ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์, เจ้าหญิงนิทรา, ซินเดอเรล่า, มิกกี้เมาท์, หมีพลู และเพื่อนๆตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน  

NEW ZONE ZOOTOPIA ถือเป็นสวนสนุกโซนที่ 8 ของ SHANGHAI DISNEY RESORT  ซึ่งเป็นสวนสนุกซูโทเปียแห่งแรกของโลก โซนดังกล่าวมีต้นแบบจาก "ซูโทเปีย" ภาพยนตร์แอนิเมชันยอดนิยมของวอลท์ ดิสนีย์ แอนิเมชัน สตูดิโอส์

อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

ได้เวลาอันสมควรรับทุกท่านที่จุดนัดหมาย กลับสู่ที่พัก

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก SHANGHAI LINZHEN HOTEL PUDONG ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า

 

DAY3 ถนนโบราณชีเป่า – ร้านยา – STARBUCKS RESERVE ROASTERY – หาดไว่ทาน –  ถนนนานจิง                                (B/L/D)

เช้า       รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางไปยัง ถนนโบราณชีเป่า เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ใจกลางเขตหมินหางมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่าพันปี ได้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ จากนั้นได้เติบโตกลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจที่รุ่งเรืองในช่วงราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ภายในถนนโบราณชีเป่ามีถนนสายเก่าที่ขนาบข้างด้วยร้านค้าและร้านอาหารซึ่งอยู่ภายในอาคารที่ปรับปรุงใหม่แต่ยังคงไว้ซึ่งศิลปะแบบจีนโบราณดั้งเดิม


เที่ยง    รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ ร้านยา ชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ พุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน


นำท่านไปยัง STARBUCKS RESERVE ROASTERY สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการ ครองตำแหน่งสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก ซึ่งได้ทำการเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีเนื้อที่ใหญ่โตถึง 2,787 ตารางเมตร ด้านบนของร้านตกแต่งด้วยแผ่นไม้รูปหกเหลี่ยมซึ่งเป็นงานแฮนด์เมดจำนวน 10,000 แผ่น และที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางร้านคือถังคั่วกาแฟทองเหลืองขนาด 40 ตัน สูงเท่าตึก 2 ชั้น ประดับประดาด้วยแผ่นตราประทับแบบจีนโบราณมากกว่า 1,000 แผ่น ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของสตาร์บัคส์ กาแฟที่คั่วในถังทองเหลืองนี้จะถูกส่งผ่านไปตามท่อทองเหลืองด้านบน ซึ่งจะทำให้เกิดเสียงราวกับเสียงดนตรี มีเคาน์เตอร์ที่ยาวที่สุด ซึ่งมีความยาวถึง 26.9 เมตร ครองตำแหน่งเคาน์เตอร์ของสตาร์บัคส์ที่มีความยาวที่สุดในโลก มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้เพียงแห่งเดียว

นำท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทาน เดอะบันด์ THE BUND หาดไว่ทานเป็นย่านถนนเลียบแม่น้ำหวงผู่ที่มีความยาว 1.5 กิโลเมตร เต็มไปด้วยตึกอาคารสถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตกโบราณอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี ที่ ซึ่งอาคารสไตล์ยุโรปเหล่านี้ ถูกเรียกว่า เดอะ บันด์ (THE BUND) ที่ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์สุดโด่งดังอย่าง "เจ้าพ่อ
เซี่ยงไฮ้" จึงทำให้ที่นี่มีอีกชื่อหนึ่งว่า "หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้"


นำท่านเดินทางสู่ ถนนนานจิง หรือ นานจิงลู่ เป็นย่านช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สุดของเซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดซื้อขายของกันคึกคักตั้งแต่ทศวรรษ 1920 ตั้งอยู่ฝั่งผู่ซีกินพื้นที่ยาวตั้งแต่ฝั่งตะวันตกของ “เดอะ บันด์” ถึง “พีเพิลส์ สแควร์” เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลกและยังเป็นศูนย์ร้วมร้านค้าและร้านอาหารอีกมากมาย และถนนเส้นนี้ยังเป็น POP MART STORE แฟลกชิปสโตร์สาขาที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลเซี่ยงไฮ้อีกด้วย

ค่ำ        รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษ!! เสี่ยงหลงเปา

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก SHANGHAI LINZHEN HOTEL PUDONG ระดับ 4 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่า

 

DAY4  ร้านผ้าไหม – เทียนอันเชียนซู่ (TIAN AN 1,000 TREES) –  ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – FLORENTIA VILLAGE OUTLET – ส่งเข้าสนามบิน                     (B/L/D)

เช้า       รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

            นำท่านเดินทางสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชม เอกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด้วยผ้าไหม

นำท่านแวะชม เทียนอันเชียนซู่ (TIAN AN 1,000 TREES) หรือที่ถูกเรียกว่า อาคารพันไม้ ถูกออกแบบโดยโทมัส เฮเธอร์วิก สถาปนิกชาวอังกฤษ โดยคาดว่าต้นไม้เหล่านี้จะสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 21 ตันทุกปี กลุ่มอาคารดังกล่าวตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซูโจวหรือแม่น้ำอู๋ซง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 300,000 ตารางเมตร (ราว 187 ไร่) และได้รับการขนานนามว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยใหม่ที่เทียบได้กับสวนลอยบาบิโลนโบราณ ได้
แรงบันดาลใจจาก “เขาหวงซาน” 1 ในมรดกโลกที่ยิ่งใหญ่ของจีน

เที่ยง    รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร


นำท่านสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือตลาดร้อยปี เซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง แต่ทำเป็นร้านขายของมีทั้งของพื้นเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินค้าสมัยใหม่อย่างรองเท้ากีฬา กระเป๋า อีกทั้งยังมีร้านขายขนมและอาหารพื้นเมืองอีกมากมาย  ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

นำท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย FLORENTIA VILLAGE OUTLET เป็นเอ้าท์เล็ทสินค้าแบรนด์ดังอิตาลีแห่งแรกในประเทศจีน เพื่อสร้างประสบการณ์การช็อปปิ้งชั้นเลิศให้กับนักช็อปชาวจีน ภายในมีสินค้าแบรนด์ดังจากอิตาลีมากกว่า 200 แบรนด์ รวมถึงสินค้าแฟชั่นแบรนด์ระดับสากลและจากจีนที่มีคุณภาพสูงอีกด้วย

 
ค่ำ        รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

 

DAY5  ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้  –  กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)               (–/–/–)

02.20  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) เที่ยวบินที่ SL927

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

** รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 15 ก.ก. และถือขึ้นเครื่องบินได้ไม่เกิน 7 ก.ก.  **

05.30  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ