Top

เที่ยวเชียงราย

ชื่อทัวร์ : เที่ยวเชียงราย
ระยะเวลา : 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 5,999 บาท
วันที่เดินทาง

เดินทาง 29 ธ.ค. 66 – 2 ม.ค. 67


????????ดูโปรแกรม กดลิ้งนี้ค่ะ
Word
https://docs.google.com/document/d/1o6_Sl6XU4uifkLcp7GSRWOmvfUtLJYtA/edit?usp=sharing&ouid=103239060382902387801&rtpof=true&sd=true

PDF
https://drive.google.com/file/d/1eycD4J5AmSCfTtqSTpOFeamAQXcae1GR/view?usp=sharing

รายละเอียดทัวร์

เชียงราย ทัวร์เชียงราย ไปเชียงราย เที่ยวเชียงราย

เจาะลึกเชียงราย (เทศกาลงานดอกไม้งาม ครั้งที่19)


เดินทางวันที่ (5D 2N)
29 ธ.ค. 66 – 2 ม.ค. 67

ราคา 5,999 บาท


???? วิวห้อมล้อมหอมกรุ่นด้วยไร่ชาฉุยฟง
???? ตระการตากับแสงสีเสียงท่ามกลางเทศกาลดอกไม้งามครั้งที่ 19
???? ทักทายพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูชี้ฟ้
???? ขึ้นไปเหนือเมฆ ณ ภูชี้ดาว ภูชี้เดือน
???? รับพลังดีดีจากผลงานชิ้นเอกของอ.เฉลิมชัย วัดร่องขุ่น
???? ชมศิลปะแปลกตาวัดสีฟ้า วัดร่องเสือเต้น
???? เข้าชมในตัวพระแม่กวนอิม วัดห้วยปลากั้ง
???? สุดฟินกับบรรยากาศแสนหนาว ดอยผาตั้ง
???? ผ่อนคลายร่างกายกับการแช่น้ำพุร้อนแม่ขะจาน

????????ดูโปรแกรม กดลิ้งนี้ค่ะ
Word
https://docs.google.com/document/d/1o6_Sl6XU4uifkLcp7GSRWOmvfUtLJYtA/edit?usp=sharing&ouid=103239060382902387801&rtpof=true&sd=true

PDF
https://drive.google.com/file/d/1eycD4J5AmSCfTtqSTpOFeamAQXcae1GR/view?usp=sharing

 

วันแรก กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-เชียงราย                                                                                                - / - / L

18.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สวนลุม ลานพระรูป ร.6) มีทีมงานต้อนรับ

18.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมรับประทานอาหารค่ำ มื้อที่ 1 (ข้าวกล่อง) ฟังเรื่องราวข้อมูลที่สนใจจากมัคคุเทศก์ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง เชียงใหม่-เชียงราย-ไร่ชาฉุยฟง-ดอยผาฮี้-ดอยผาหมี-เชียงราย-เทศกาลดอกไม้บาน                 B / - / -

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ รับประทานอาหารเช้า (2) ที่ ครัวพิษณุโลก 

07.00 น เปลี่ยนเป็นรถตู้ปรับอากาศ (เพื่อความคล่องตัวในการท่องเที่ยว) ออกเดินทางโดย เดินทางสู่ จ.เชียงราย 

นำท่านชม ไร่ชาฉุยฟง ด้วยเสน่ห์ของต้นชาสีเขียวที่ทอดยาวจนสุดสายตา ตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าสว่างสดใส สวยงามจนถึงขั้นว่าหลายคนบอกว่านี่แหละคือ O′sulloc แห่งเมืองไทยเลยทีเดียว 

12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวันอิสระ ที่ ผาฮี้

บ่าย นำท่านชม ดอยผาฮี้   แหล่งปลูกกาแฟที่ขึ้นชื่อของเชียงราย ที่คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเยี่ยม วิวทิวทัศน์ตั้งอยู่บนดอยสูงโอบล้อมด้วยทิวเขาที่สวยงามและมีรูปร่างแปลกตา มีร้านกาแฟและที่พัก มองเห็นวิวเบื้องหน้าเป็นภูเขาและผืนป่าเขียวขจี มีมุมนั่งเล่นห้อยขาชมวิวสุดเก๋ ให้พักผ่อนสัมผัสบรรยากาศได้อย่างเต็มที่ 

บ่าย นำท่านชม ดอยผาหมี หมู่บ้านกลางหุบเขาสุดชายแดนไทย-เมียนมา สถานที่ที่ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เคยเสด็จพระราชดำเนินเพื่อเยี่ยมเยือนราษฎร และยังเป็นหมู่บ้านที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำอิสระ ที่ เทศกาลงานดอกไม้งาม ครั้งที่๑๙(๒๙/๑๒/๖๖-29/๑/๖๗)  ชม ทิวลิปบาน ใจกลางนครเชียงราย ณ สวนตุงและโคม นครเชียงราย มาสูดบรรยากาศเมืองหนาวของนครเชียงราย และดอกไม้นานาพันธุ์

พักที่ (N1)       โรงแรม  วัน บัดเจด สนามกีฬาเชียงราย  หรือเทียบเท่า ห้องละ 2- 3 ท่าน

วันที่สาม เชียงราย-ภูชี้ฟ้า-ดอยผาตั้ง-ภูชี้เดือน-ภูชี้ดาว-เชียงราย          B / L / - 

04.30 น. ปลุกท่านยามเช้า  เพื่อเดินทางไปชมความงดงามของภูชี้ฟ้า ระหว่างทางผ่านจุดชมวิวต่างๆ

06.00 น. นำท่านชม ภูชี้ฟ้า  ภูชี้ฟ้าเป็นยอดเขาสูง สูงจากระดับน้ำทะเล 1,628 เมตร ด้านที่ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีหน้าผาสูงชัน เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด ในฤดูหนาวจะมี ทิวทัศน์สวยงามเป็นพิเศษ  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (เดินทางเท้าประมาณ 800 เมตร จากลานจอดรถ)

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า(3)ที่ อุกฤษฟาร์มฮิลล์

นำท่านชม ดอยผาตั้ง   เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาดอยผาหม่น ซึ่งเป็นเทือกเขาแนวพรมแดนไทย-ลาว สูง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ดอยผาตั้งถือเป็นเป็นจุดชมวิวไทย-ลาว และทะเลหมอกที่ สวยงามไม่แพ้ภูชี้ฟ้า บนจุดชมวิวจะเป็นแนวเขาซึ่งชมวิวได้ตลอดแนว นอกจากนั้นบนดอยยังมีจุดที่น่าสนใจ คือ ผาบ่องประตูสยาม ซึ่งเป็นประตูที่สร้างขึ้นในช่องเขาเพื่อกั้นพรมแดนไทย-ลาว ไม่ให้คนข้ามผ่านไปมาได้ เมื่อขึ้นถึงยอดภูแล้ว ส่งที่จะได้เห็นคือ ช่องเขาขาด เป็นช่องเขาที่หินขาดจากกันมองเห็นแม่น้ำโขงพาดผ่านตรงช่องเขาขาดพอดี และมักเกิดทะเลหมอกที่มาปรากฎในบริเวณช่องเขาขาดนี้อยู่เสมอ โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมจะมีความสวยงามเป็นพิเศษ เนื่องจาก ดอกนางพญาเสือโคร่งสีชมพูและดอกเสี้ยวสีขาวจะบานสะพรั่งงดงาม นอกจากนั้นบนดอยยังมีจุดที่น่าสนใจ คือ 1)อนุสรณ์นายพลหลี่ 2)พระพุทธรูป 3)ป่าหินยูนนาน 4)ช่องเขาขาด 5)เนิน102 6)เนิน103

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(4) ลิ้มรสขาหมูยูนนาน

บ่าย นำท่านชม ภูชี้เดือน แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย ภูน้องแฝดที่สามของทั้งภูชี้ฟ้าและภูชี้ดาว ต้องเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นขึ้นสู่ยอด ภูชี้เดือน เพื่อชมความสวยงาม

นำท่านชม ภูชี้ดาว ต้องเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น ทางขรุขระประมาณ 3 กิโลเมตร และเดินทางเท้าขึ้นอีก 300 ม. จนถึงยอดภูชี้ดาว ซึ่งสูงกว่าทั้งภูชี้ฟ้าและดอยผาตั้ง  สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของภูชี้ดาว คือ วิวของยอดเขาที่เชิดชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้า วิวทิวทัศน์ของภูชี้ดาวนั้นมองเห็นได้ 360 และสามารถมองเห็นภูชี้ฟ้าและดอยผาตั้งอยู่ไกลลิบๆ ท่ามกลางฉากหลังอันเป็นแม่น้ำโขงคดเคี้ยว บวกกับธรรมชาติอันเป็นป่าสมบูรณ์ด้านล่าง จนได้เวลาเดินทางสู่ จ.เชียงราย

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำอิสระ บริเวณ เชียงรายไนท์บาร์ซ่า เลือกซื้อสินค้าต่างๆที่ชาวเมืองเชียงรายนำออกมาขายให้กับนักท่องเที่ยวหรือชมอาหารท้องถิ่นที่มีให้เลือกชิมกันอย่างมากมาย และนักท่องเที่ยวต้องไม่พลาดชม หอนาฬิกาเชียงราย ซึ่งจะมีการเปลี่ยนสีต่างๆ พร้อมเสียงเพลงประกอบ

พัก(N2)         โรงแรม  วัน บัดเจด สนามกีฬาเชียงราย  หรือเทียบเท่า ห้องละ 2- 3 ท่าน

วันที่สี่ ไร่บุญรอด-วัดร่องขุ่น-วัดร่องเสือเต้น-วัดห้วยปลากั้ง-วัดพระธาตุแม่เจดีย์-วังมัจฉา-เชียงใหม่      B / L /D                                    

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(5) ลิ้มรสข้าวซอยเชียงราย

08.00 น. นำท่านชม  ไร่บุญรอด นำท่านถ่ายภาพกับสิงห์ตัวใหญ่สัญลักษณ์ของที่นี่ 

นำท่านชม วัดร่องขุ่น ชมวัดที่สร้างด้วยศิลปะสวยงามอลังการตามรูปแบบของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ชมโบสถ์ขาวลวดลายปูนปั้นวิจิตรงดงาม ชมภาพวาดในผาผนังในโบสถ์ ชมห้องแสดงผลงานภาพเขียนของอาจารย์เฉลิมชัย  

นำท่านชม วัดร่องเสือเต้น พระวิหารหลังใหม่สีฟ้า  ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา เป็นศิลปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้า รูปแบบของศิลปะส่วนหนึ่งมีความคล้ายกับผลงานของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และ อ.ถวัลย์ ดัชนีย์ 

นำท่านชม วัดห้วยปลากั้ง ภายในเจดีย์ มีเจ้าแม่กวนอิมจำลองแกะสลัก ด้วยไม้ ตรงบริเวณชั้นหนึ่งของเจดีย์ และแต่ละชั้นจะมีพระพุทธรูปประจำชั้นประดิษฐานอยู่ด้วย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(6)ที่ ลานไม้หอม  

บ่าย นำท่านชม วัดพระธาตุแม่เจดีย์ วัดเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างไปตามกาลเวลา จนต้องบูรณะวัดถึง 3 ครั้ง โดยการบูรณะแต่ละครั้งจะค้นพบเจอโบราณวัตถุซึ่งเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ของวัด ประตูทางเข้าวัดสวยงามสะดุดตา  

นำท่านชม วังมัจฉา เขตพระราชทานในทะเลสาบสีเขียว ตรงกลางทะเลสาบมีวังเก่าสร้างอยู่ รอบๆวังมัจฉา ยังมีการเลี้ยง หมูป่า งูเหลือม เต่า ไก่ ห่าน และยังมีต้นไม้ ต้นกล้า ไว้จำหน่ายอีกด้วย

นำท่านชม น้ำพุร้อนแม่ขะจาน บ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และบริเวณน้ำพุร้อนก็ยังเป็นทางผ่านทางการค้าขายระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ(7)ที่ ลำดีตี้ขัวแดง แล้วเดินทางกลับกรุงเทพ 

วันที่ห้า กรุงเทพฯ             - / - / -

06.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ.............

หมายเหตุ รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

สิ่งของที่จำเป็นควรนำติดตัว ยาประจำตัว, รองเท้าสวมสบาย, เสื้อกันหนาว, ของใช้จำเป็น