Top

แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง บ้านรักไทย

ชื่อทัวร์ : แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 3,900 บาท
วันที่เดินทาง

เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป

วันนี้ - มกราคา 2564

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง บ้านรักไทย

 (แพ็กเกจเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป !!)

กำหนดการเดินทาง: กันยายน 63 – มกราคม 64

 

วันแรก       กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน – แวะถ่ายรูป COFFEE IN LOVE ปาย

                สักการะขอพรพระธาตุดอยกองมู – ชมวิวพระอาทิตย์ลับฟ้า– เข้าที่พัก 

.......น.         เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง )


เที่ยง             อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

จากนั้นนำท่านเดินทางไป Coffee In Love” ร้านกาแฟสวยๆ บนยอดเขาที่สามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ท่ามกลางความโรแมนติกของการตกแต่งร้านสไตล์ยุโรป

ใครมาเที่ยวปายก็มักจะต้องแวะมาถ่ายรูปที่ร้านกาแฟแห่งนี้ จนกลายเป็นจุดนัดพบที่นักท่องเที่ยวต้องแวะมาเก็บภาพประทับใจกันทุกปี เพราะที่นี่มีมุมถ่ายรูปสวยๆ เอาใจคนชอบถ่ายรูปกันเลยทีเดียว 

 

บ่าย              จากนั้นนำท่านเดินทางไป “พระธาตุดอยกองมู” เป็นปูชนียสถาน ประกอบด้วย พระธาตุเจดีย์ ศิลปะไทใหญ่-พม่า จำนวน 2 องค์ จากวัดพระธาตุดอยกองมูนี้ สามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน นอกจากเห็นตัวเมืองแม่ฮ่องสอนใน

มุมสูงได้ครอบคลุมแล้วยังเห็นแนวเทือกเขาถนนธงชัยสูงตระหง่านเป็นฉากหลังด้านทิศตะวันออกได้อย่างงดงามจนมีนักเดินทางหลายคนบอกว่า “ถ้าไม่มาพระธาตุดอยกองมูเนี่ย ถือว่ายังมาไม่ถึงแม่ฮ่องสอน”จากนั้นนำท่าน ชมพระอาทิตย์ตกดิน ช่วงนี้สามารถเก็บแสงเย็นพร้อมกับเห็นตัวเมืองแม่ฮ่องสอนแบบ180 องศา ท่านจะได้สัมผัสความงดงามยามพระ อาทิตย์ตกของเมืองแม่ฮ่องสอน 

เย็น              อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ระดับ 4 ดาว ( ห้องพัก 2-3 ท่าน )

 

วันที่สอง     ตักบาตรพระสงฆ์ที่สะพานซูตองเป้ - เดินชมตลาดเช้า - วัดจองคำ

                ชมหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า - ปางอุ๋ง - หมู่บ้านรักไทย 

 

05.00 น.      จากนั้นนำท่านไปตักบาตรตอนเช้า ที่ “สะพานซูตองเป้” นับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย โดยมีความกว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร สะพานซูตองเป้ สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพระภิกษุ สามเณร และชาวบ้าน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ วัสดุที่ใช้หาได้ในท้องถิ่น เสาจากไม้เก่าของชาวบ้านปูพื้นด้วยไม้ไผ่ ทอดยาวจากสวนธรรมภูสมะถึงหมู่บ้านกุงไม้สัก ผ่านลำน้ำแม่สะงา ผ่านทุ่งนาของชาวบ้าน เพื่อให้พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาต ถือเป็นสะพานไม้แห่งศรัทธา คำว่า “ซูตองเป้” (Su-Tong-Pe) นั้นเป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า อธิษฐานสำเร็จ สะพานแห่งนี้จึงเป็นเหมือนตัวแทนแห่งคำอธิษฐานสำเร็จ (พระสงฆ์จะบิณฑบาตบนสะพานทุกเช้าเวลา 6.30  -7.30 น.)  

จากนั้นนำท่านไปเดินชม “ตลาดเช้าแม่ฮ่องสอน” ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศตลาดเช้าของชาวแม่ฮ่องสอน ที่จะมีอาหารเช้าให้เลือกทาน อาทิ โจ๊ก ต้มเลือดหมู ไข่กระทะ หรือกาแฟโบราณ อีกทั้งด้านหน้าตลาดก็จะมีชาวเขามาขายผัก ขายของป่า อีกโซนหนึ่งของตลาดเช้าจะ

เป็นโซนอาหารแบบชาวบ้านมากินกัน ใครมาแม่ฮ่องสอนแล้วยังไม่ได้ลองทานอาหารแบบชาวเขาชาวไทยใหญ่ ถือว่ามาไม่ถึงจริงๆ อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาในการเดินเล่นของท่าน   นำท่านไปสักการะขอพรเป็นสิริมงคล “วัดจองคำ”เป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอยู่คู่เมืองสามหมอกมานานนับร้อยปีจนได้รับการสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2527 ใกล้ๆ กับวัดจองคำมีวัดอีกแห่งหนึ่ง  ที่สร้างขึ้นไว้อยู่เคียงคู่กัน ได้แก่ “วัดจองกลาง”วัดทั้งสองแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับวัดแฝดเนื่องจากตั้งอยู่ภายในเขตกำแพงแก้วเดียวกัน โดยเมื่อเราหันหน้าเข้าหาตัววัดก็จะเห็น “วัดจองกลาง” อยู่ทางด้านขวามือ และ “วัดจองคำ” อยู่ทางด้านซ้ายมือ 

จากนั้นพาท่านเดินทางไปยัง “หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า” ตั้งอยู่ที่ตำบลผาบ่อง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 6 กิโลเมตร ธรรมชาติโดยรอบจะเป็นป่าไม้ร่มรื่น ระหว่างทางผ่านบรรยากาศที่งดงามด้วยต้นไม้และฝายทดน้ำที่มีน้ำล้นหลายฝาย เพื่อชมวิถีชีวิตของกระเหรี่ยงคอยาว เลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ ชิมมันเผา ข้าวโพดย่าง  ซึ่งมีรสชาติหวานอร่อย ที่น่าสนใจ คือ การแต่งกายของกะเหรี่ยงคอยาว  และชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจ 

เที่ยง             อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง “ปางอุ๋ง”มีชื่อเรียกเต็มๆว่า โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)มีสภาพภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อน ภูมิทัศน์ที่เป็นไฮไลท์จนถูกขนานนาม

ว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยก็คือ อ่างเก็บน้ำหรือทะเลสาบตรงกลางที่ล้อมรอบไปด้วยป่าสนสองใบ สนสามใบและดอกไม้เมืองหนาว ช่วงเช้าๆ จะเห็นหมอกหนาลอยอยู่เรี่ยผืนน้ำ มีหงส์ขาวและหงส์ดำเป็นฉากหลัง อากาศเย็นสบาย จากนั้นเดินทางไป “บ้านรักไทย”ที่นี่เป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานที่อพยพมาอยู่ ในหมู่บ้านยังคงวัฒนธรรมแบบจีนอย่างเหนียวแน่น มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย และมีอาหารการกินแบบจีนยูนนาน มีบ้านเรือนที่ทำจากดินให้ได้ชม ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านนี้จะเป็นชา เช่น ชาชิง ชิง ชาอู่หลง เนื่องจากว่าในบริเวณนี้อากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี สามารถปลูกชาและพืชเมืองหนาวได้ดี นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวบ้านรักไทยในตอนเช้าและมักจะจัดเป็นโปรแกรมถัดจากปางอุ๋ง เนื่องจากสองที่นี้ไม่ไกลจากกันมาก ถ้ามาถึงบ้านรักไทยช่วงที่ไม่สายมากจะมองเห็นหมอกอยู่เหนือทะเลสาบและปกคลุมในหมู่บ้าน คล้ายกับที่ปางอุ๋ง 

เย็น              อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมในหมู่บ้านรักไทย ( ห้องพัก 2-3 ท่าน ) 

 

วันที่สาม     น้ำตกผาเสื่อ - ถ้ำปลา - ซื้อของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (1)

นำท่านเดินทางไป “น้ำตกผาเสื่อ” เป็นน้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ต้นทางน้ำตกมาจากแม่น้ำสะงา ไหลลงมาเป็นม่านน้ำขนาดใหญ่ลงสู่แอ่งน้ำด้านล่างแต่กระแสน้ำไม่นิ่งไม่เหมาะกับการลงเล่นน้ำ  น้ำตกผาเสื่อแห่งนี้เราจึงสามารถพบฝูงปลาว่ายเวียนไป เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับน้ำตกผาเสื่อแห่งนี้

จากนั้นนำท่านไป “ถ้ำปลา”ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขามีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ กว้างประมาณ 2 เมตร ลึก 1.50 เมตร ภายในแอ่งน้ำมีน้ำไหลออกจากถ้ำใต้ภูเขาอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นสถานที่ที่มีความพิเศษ แตกต่างไปจากสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เนื่องจากว่าภายในถ้ำมีความมหัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่ง ก็คือ บรรดาหมู่ปลาจำนวนมากที่มาอยู่อาศัยในถ้ำ ปลาตัวโตๆ ที่อาศัยอยู่ในถ้ำปลา จำนวนมากนั้นคือ ปลามุง ปลาคัง หรือปลาพลวง เป็นปลามีเกล็ดขนาดใหญ่ในวงศ์เดียวกับปลาคาร์ฟ และถึงแม้จะมีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่มีใครกล้าทำอันตราย เนื่องจากมีความเชื่อว่าเป็นปลาเจ้า หากใครนำไปรับประทานแล้วจะต้องมีอันเป็นไป ปัจจุบันบริเวณอุทยานถ้ำปลาได้รับการปรับปรุง เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักแวะมาพักผ่อนที่วนอุทยานฯแห่งนี้จากนั้นนำท่านไปแวะซื้อของฝาก ของที่ระลึก 

เที่ยง – เย็น   อิสระอาหารตามอัธยาศัย (เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย) 

.......น.         ได้เวลาสมควรแก่การเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่  ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ) 

...... น.         เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ