Top

Dong Talay Lipe Beach Resort

ชื่อทัวร์ : Dong Talay Lipe Beach Resort
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 2,880 บาท
วันที่เดินทาง

เดินทางได้ทุกวัน วันนี้ - ต.ค. 2564

กรุณาเช็คห้องกับเจ้าหน้าที่

Line : tourjaidee

รายละเอียดทัวร์
โรงแรม Dong Talay Lipe Beach Resort
 
ใช้ได้ถึง 31 ต.ค. 2564
 
อัตรารวม
1.ที่พัก Dong Talay Lipe Beach Resort 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 2,880/ท่าน
2.โปรแกรม ดำน้ำ 1 วัน
3.อาหาร 3 มื้อ ที่โรงแรม 2 มื้อ ในทัวร์ 1 มื้อ 
4.ตั๋วเรือ ไป-กลับ
5.รถรับ-ส่ง สนามบิน
6.กระเป๋ากันน้ำ 1ใบ/คู่
 
โปรแกรม ???? https://is.gd/GkSxkh
รูปภาพโรงแรม ???? https://is.gd/9zGaIj