Top

โรงแรม Wapi Resort Koh Lipe

ชื่อทัวร์ : โรงแรม Wapi Resort Koh Lipe
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 3,200 บาท
วันที่เดินทาง

เดินทางได้ทุกวัน วันนี้ - ต.ค. 2564

กรุณาเช็คห้องพักกับเจ้าหน้าที่

Line : tourjaidee

รายละเอียดทัวร์
โรงแรม Wapi Resort Koh Lipe
 
 
 
ใช้ได้ถึง 31 ต.ค.2564
 
อัตรารวม
1.ที่พัก Wapi Resort Koh Lipe 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 3,200/ท่าน
2.โปรแกรม ดำน้ำ 1 วัน
3.อาหาร 1 มื้อ ในทัวร์ 1 มื้อ 
4.ตั๋วเรือ ไป-กลับ
5.รถรับ-ส่ง สนามบิน
 
โปรแกรม ???? https://is.gd/46jqNl
รูปภาพโรงแรม ???? https://is.gd/DbbXzB