Top

Awa Resort เกาะช้าง

ชื่อทัวร์ : Awa Resort เกาะช้าง
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 2,690 บาท
วันที่เดินทาง

เดินทางได้วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564

รายละเอียดทัวร์
โรงแรม Awa Resort Koh Chang
 
ใช้ได้ถึง 31 ต.ค. 2564
 
อัตรารวม 
1.ที่พัก 3 วัน 2 คืน
2.อาหาร 4 มื้อ 
3.โปรแกรมทัวร์ 1 วัน
4.กระเป๋ากันน้ำ 1 ใบ/คู่
5.ฟรี Bubble Bath (สบู่ทำฟอง) เฉพาะ ห้อง Deluxe , Beachfront 
 
ราคาเริ่มต้น 2,690/ท่าน
 
โปรแกรม ???? https://is.gd/jyEcZk
รูปภาพโรงแรม ???? https://is.gd/0wDZ22