Top

เขื่อนเชี่ยวหลาน สุราษ

ชื่อทัวร์ : เขื่อนเชี่ยวหลาน สุราษ
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
วันที่เดินทาง

วันที่ 5 – 7 ธันวาคม 63
วันที่ 31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 64

รายละเอียดทัวร์

เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องเรือชมเขาสามเกลอ

ขอพรไอ้ไข่  พักบนแพ

วันแรก       สนามบินนครศรีฯ - จ.สุราษฎร์ธานี – ชมความงามเขื่อนเชี่ยวหลาน (ฉายากุ้ยหลินเมืองไทย) – นั่งเรือหางยาวชมเขาสามเกลอ – พิเศษ!! นำท่านพักแบบฟินๆ @ แพไพรวัลย์ (อิสระกิจกรรมภายในรีสอร์ท พายเรือคายัค เล่นน้ำ) 

 

…….. น.         คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ สายการบิน นกแอร์ / แอร์เอเชีย

ป้ายต้อนรับ HAPPY TOGETHER โดยมีไกด์รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

บริการ SNACK BOX ( 1 )

….…. น.         เดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช โดยเที่ยวบิน DD7804 / FD 3188

……… น.         ถึง สนามบินนครศรีธรรมราช หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

 

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ท่าเรือเขื่อนเชี่ยวหลาน จ.สุราษภร์ธานี  นำท่านลงเรือหางยาวเพื่อไปชมความงดงามของ “เขื่อนเชี่ยวหลาน” จนได้ฉายาว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย สวยเหมือนสวรรค์บนดิน” นำท่านมุ่งหน้าไปถ่ายรูปจุดไฮไลท์ หรือบริเวณที่เรียกว่า เขาสามเกลอ เป็นภูเขาหินปูน ลักษณะสูงแหลม เคียงคู่กับน้ำสีฟ้ามรกตใสสะอาด เรือจะหยุดให้เราได้ถ่ายรูปอย่างหนำใจ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเทือกเขาหินปูนสูงแหลมกลางน้ำอันงดงาม                               โดยเขื่อนเชี่ยวหลานสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

 

 

จากนั้น นำท่านไปเช็คอิน “แพไพรวัลย์” “นอนฟินในบ้านไม้ไผ่สุดคลาสสิค ท่ามกลางธรรมชาติแสนสดชื่น” พิเศษ!! ให้ท่านได้สัมผัสการพักผ่อนแบบฟินๆ ด้วยห้องพักแบบ Deluxe 

จุดเด่นของห้อง Deluxe แพไพรวัลย์ คือ  ทุกห้องมีห้องน้ำในตัว ทำให้ลูกค้าสะดวกสบายอีกทั้ง ห้องน้ำใช้สุขภัณฑ์ที่มีความทันสมัยซึ่งเข้ากับผนังไม้ไผ่อย่างลงตัว ตัวห้องน้ำแบ่งโซนกับห้องนอนได้ อย่างเป็นสัดส่วนกั้นด้วยประตูบานกระจก  

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ แพไพรวัลย์ รีสอร์ท (2) 

อิสระตามอัธยาศัย ในแพไพรวัลย์นี้ มีกิจกรรมให้ทำกันมากมาย อาทิ เล่นน้ำ หรือจะพายเรือคายัคเล่นรอบๆ แพก็ได้

 ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ แพไพรวัลย์ รีสอร์ท (3)

 

...เมื่ออิ่มท้องแล้วก็ได้เวลาเข้าห้องพักผ่อนกัน หนึ่งในความประทับใจของการได้มาเยือน แพไพรวัลย์ต้องยกให้ช่วงเวลาค่ำคืน ท่านได้ชมหมู่ดาวนับพันเรียงตัวบนทางท้องฟ้า เพียงแค่เดินออกมาตรงระเบียงหน้าห้องก็ได้พบกับภาพบรรยากาศที่สวยงามนี้..

วันสอง       ล่องเรือชมทะเลหมอกตอนเช้า - พาท่านไปชมสะพานแขวนเขาพัง ภูเขาเขารูปหัวใจ - จ. นครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ขอพรศาลหลักเมือง - สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช
เข้าที่พัก อ.นครศรีธรรมราช

 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (4)                  

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านไปล่องเรือชมทะเลหมอก พร้อมรับแดดยามเช้าอันสดใส จากนั้นนำท่าน Check  Out จากที่พัก  นำท่านไปชม “สะพานแขวนเขาพัง ภูเขาเขารูปหัวใจ” เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในจ.สุราษฎร์ธานี อยู่ใกล้ๆ กันกับทางเข้าเขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) ตัวสะพานใช้ลวดสลิงขนาดใหญ่ขึงยึดกับเสาคอนกรีต พื้นปูด้วยแผ่นไม้กระดานบนโครงเหล็ก ซึ่งตัวสะพานสามารถรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 20 -30 คน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 มีระยะทางยาว 120 เมตร ทอดตัวข้ามลำธารกับป่าไม้ที่เขียวขจี บรรยากาศทิวทัศน์ความเป็นธรรมชาติโดยรอบมีความงดงาม และมีความสวยแปลกตาของเขาเทพพิทักษ์ ภูเขาสูงตระหง่านที่ตั้งอยู่ด้านหลังสะพาน มีรูปร่างคล้ายกันกับรูปหัวใจ หากถ่ายรูปตรงบริเวณกลางสะพาน จะได้รูปหัวใจแบบมุมสวยสุด ๆ 

 

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (5) 

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จ.นครศรีธรรมราช นำท่านไปสักการะ “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” เป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวัดมีพระบรมธาตุเจดีย์ภายในบรรจุพระทันตธาตุ ( ฟันของพระพุทธเจ้า ) พระบรมธาตุเจดีย์เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบล้านนา มีจุดเด่นที่ยอดเจดีย์

 

ซึ่งหุ้มด้วยทองคำแท้ ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถานนับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ นำท่านสักการะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลจากนั้นนำท่านแวะสักการะ “ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช” เพื่อสิริมงคลแห่งการเดินทาง ศาลหลักเมือง อยู่ถนนราชดำเนิน พื้นที่ทั้งหมด 2 ไร่ประกอบด้วยอาคาร 5 หลัง โดยหลังกลางเป็นที่ประดิษฐานหลักเมือง ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัย ที่เรียกว่า “ทรงเหมชาลา” ส่วนอาคารเล็กทั้งสี่หลังถือว่าเป็นบริวารสี่ทิศ เรียกว่า “ศาลาจตุโลกเทพ”  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช” เป็นที่ประดิษฐานของอนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมโศกราช ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่เคยปกครองเมืองนครสมัยอดีต อีกทั้งมีเสาชิงช้า ใช้ประกอบพิธีโล้ชิงช้าในงานประเพณีมหาสงกรานต์แห่นางดาน สวนสาธารณะแห่งนี้ จึงเป็นสถานที่จัดงานสำคัญต่างๆ และเป็นสถานที่พักผ่อนออกกำลังกายของคนในเมืองนคร

 

เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (6)

 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก B2 พรีเมียร์ โฮเต็ล หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว  

 

วันที่สาม     พาท่านไปขอพร “ไอ้ไข่ วัดเจดีย์” วัดชื่อดังแห่งเมืองคอน –  ถ่ายรูปชิคๆร้าน Moon Cafe & Roti – ชมถนนตัดใหม่เลียบทะเลเขาพรายดำ – แวะถ่ายรูปจุดชมวิวเนินนางฟ้าและเนินเทวดา – แวะซื้อฝาก - กรุงเทพฯ

 07.00           รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร ( ติ่มซำ + โจ๊ก ) (7) 

นำท่านไปสักการะขอพร “วัดเจดีย์” หรือรู้จักกันในชื่อของ “วัดไอ้ไข่” ตั้งอยู่ที่ ตำบลฉลอง อำเภอสิชล ตำนานกุมารเทพ "ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์" อภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ จากเรื่องราวเสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9 -10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตย์อยู่ ณ วัดแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย

“ไอ้ไข่ มีการเล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่า สถานที่ตั้งวัดเจดีย์ปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนได้มี หลวงปู่ทวดซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ดังสายปักษ์ใต้ได้มาปักกลดเดินธุดงค์อยู่บริเวณนั้น ส่วนไอ้ไข่นั้นเป็นวิญญาณเด็กอายุประมาณ 9 – 10 ขวบเป็นลูกศิษย์ซึ่งติดตามหลวงปู่ทวด เมื่อหลวงปู่ทวดมาถึงสถานที่ดังกล่าวกลับพบว่ามีทรัพย์สมบัติ และ ศาสนสถานที่สำคัญเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้ให้ ไอ้ไข่ สิงสถิตเฝ้าทรัพย์สมบัติดังกล่าว วิญญาณดวงนี้จึงเฝ้าดูแลปกปักษ์รักษาทรัพย์สินของแผ่นดิน อยู่ที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่นั้นมาและหมู่บ้านนั้นภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “หมู่บ้านโพธิ์เสด็จ” จวบเท่าปัจจุบัน” 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “Moon Cafe & Roti” คาเฟ่ราคาหลักร้อย กับวิวหลักล้าน ที่คุณมาแล้วจะต้องร้องว๊าววว คาเฟ่แห่งนี้ให้บริการเครื่องดื่ม โรตี ของหวาน สเต็ก และอาหารอีกหลากหลายเมนู มีทั้งโซนในห้องแอร์ และโซนรับลมด้านนอก  บรรยากาศเบื้องหน้าเป็นวิวทะเลแบบ 360 องศา พื้นที่กว้างขวาง มีมุมให้นั่งเล่นถ่ายรูปชิคๆ เพียบ 

เที่ยง             อิสระอาหารเที่ยง ณ ร้าน Moon Cafe & Roti 

จากนั้นนำท่านไปชม “ถนนเลียบชายทะเล เขาพลายดำ – อ่าวท้องหยี ” ถนนเลียบชายทะเล ที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของไทย เป็นจุดชมวิวและเส้นทางขับรถเที่ยวที่แสนโรแมนติก เป็นถนนสายอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดเส้นทางจะมีกวางป่า (กวางม้า) ที่อาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 100 ตัว ปรากฏตัวให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความน่ารักในเวลากลางคืน อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มองไปได้ไกลถึงเกาะสมุยและเกาะพงัน ยิ่งช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้า แสงสีส้มบรรจบกับน้ำทะเล ยิ่งโรแมนติก   จากนั้นนำท่านไปชมวิวสวยๆ “ชมวิวเนินนางฟ้าและเนินเทวดา” ขึ้นไปยืนบนจุดชมวิวเนินนางฟ้าเนินเทวดา ทำให้เรามองเห็นชายหาดสีขาว ท้องฟ้า และทะเล ในมุมกว้างสุดลูกหูลูกตา เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆ   จากนั้นนำท่านไป “แวะซื้อของฝาก” ก่อนกลับกรุงเทพฯ ของฝากขึ้นชื่อของเมืองคอน อาทิ ขนมเปี๊ยะไส้ถั่ว ทุเรียนกวน กะปิหวาน อาหารทะเลตากแห้ง ฯลฯ 

บ่าย              เดินทางสู่สนามบินนครศรีธรรมราช นำท่านเช็คอินตั๋วเครื่องบินและสัมภาระ


………น.           เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน นกแอร์ / แอร์เอเชีย เที่ยวบิน DD7819 / FD3183  

.......น.           เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ