Top

เกาะกูด

ชื่อทัวร์ : เกาะกูด
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 3,800 บาท
วันที่เดินทาง

bKfo1e.jpg" alt="" />จองได้ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2564

รายละเอียดทัวร์

โรงแรม Sea fah resort เกาะกูด

1.โปรแกรม 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 3,800/ท่าน
2.โปรแกรม ดำน้ำ 1 วัน หรือ อาหารเย็น
3.อาหาร 3 มื้อ ที่โรงแรม 2 มื้อ ในทัวร์ 1 มื้อ
4.ตั๋วเรือ ไป-กลับ

โปรแกรมทัวร์เกาะกูด >>> https://is.gd/jI8Lq8
รูปภาพโรงแรม          >>> https://is.gd/4iDy8y


ใช้ได้ถึง  30 ก.ย. 2564