Top

PACKAGE SINGAPORE

ชื่อทัวร์ : PACKAGE SINGAPORE
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 6,555 บาท
วันที่เดินทาง

เดินทางได้ทุกวัน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ ไปสิงคโปร์

โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์

SINGAPORE 

แพ็คเกจ สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

heartโรงแรมย่านตัวเมืองสิงคโปร์ เดินทางสะดวกใกล้ MRT

heartเข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์

heartชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ

heartไว้พระ ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์

heart   รวม ประกัน COVID19Travel Insurance วงเงินรักษาในต่างประเทศ 2,000,000บาท ของ เมืองไทยประกันภัย

enlightenedเลือกซื้อ OPTIONAL TOUR

yesPKG A : Street Food & Chill Photo

yesPKG B : ไหว้พระ 9 วัด

แพคเก็จทัวร์ที่จะนำคุณท่องเที่ยวและถ่ายรูปสวยๆ ให้คุณได้เซลฟี่ - วีฟี่ ชิลล์เวอร์กับครอบครัว

หรือแก๊งค์เพื่อน  (เที่ยวแบบส่วนตัวด้วยนะจ๊ะ) 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เข้าพักที่โรงแรม                                                   

........ น. เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน ................ 

.......... น. เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน ........................ เที่ยวบินที่ .............

.......... น. เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว

เมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็ว

กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

***อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย***

 

วันที่สอง อิสระตามอัธยาศัย        (B)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อ OPTIONAL TOUR

วันที่สาม เมอร์ไลอ้อน – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ - พระเขี้ยวแก้ว - สนามบินสิงคโปร์ – กรุงเทพฯ  (B)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น  “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์

 

จากนั้นเข้าชม GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าบัตร SUPERTREE 8 SGD)


OPTIONAL TOUR

หากต้องการชม 2 โดมเพิ่ม 28 SGD หรือ 700 บาท/ท่าน ** โปรดแจ้งก่อนเดินทาง **

FLOWERS DOME

CLOUD FOREST

Flower Dome จะเป็นที่จัดแสดงพรรณไม้จากเขคร้อนชื้นแถบเมดิเตอร์เรเนียน มีต้นไม้ดัดยักษ์และปาล์มขวดมากมายให้เราได้ถ่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ารักๆ ให้เราดูอีกด้วย เหมาะแก่การไปนั่งอ่านหนังสือ นั่งเล่นชิลๆ เพราะในเรือนกระจกจะติดแอร์ให้อากาศเย็นสบาย และมีกลิ่นหอมๆ ของดอกไม้และต้นไม้ฟุ้งกระจายไปทั้งโดม

Cloud Forest จะมีน้ำตกจำลองขนาดใหญ่ พร้อมด้วยพันธุ์พืชและพันธุ์ไม้ในเขตป่าดิบชื้นมากมาย ในโดมจะออกแบบเป็นทางเดิน โดยเราจะเดินขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุดแล้วเดินไล่ลงมาจนถึงชั้นล่างที่เป็นป่าหมอกสวยงามมาก

นำท่าน ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี   ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม

ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี 

เอกสารที่ใช้เดินทางกลับประเทศไทย (เฉพาะชาวต่างชาติ) ใช้ตอนเช็คอินสายการบิน

ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass (ทัวร์บริการช่วยลงทะเบียนให้)

…… น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ............... เที่ยวบินที่ ..........

....... น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ