Top

แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง บ้านรักไทย

ชื่อทัวร์ : แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
สายการบิน : Air Asia
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
วันที่เดินทาง

วันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 63
วันที่ 05 – 07 ธันวาคม 63 ( วันพ่อ )
วันที่ 30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 64 (ปีใหม่)
วันที่ 31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 64 (ปีใหม่)
วันที่ 26 – 28 ก.พ. 64 (วันมาฆบูชา)

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์แม่ฮ่องสอน เที่ยวแม่ฮ่องสอน

 

เดินทาง : วันหยุดยาว 2563 ( พ.ย. 63 - ก.พ. 64 )
** การันตีออก 8 ท่านขึ้นไป **

 

วันแรก       กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน – แวะถ่ายรูป COFFEE IN LOVE ปาย  ขอพรพระธาตุดอยกองมู – ชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน   

 

03.00 น.      คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย ( FD )

ป้ายต้อนรับ HAPPY TOGETHER โดยมีไกด์รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

บริการ SNACK BOX (1)

05.10 น.      เดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ โดยเที่ยวบิน FD 3416 ( แอร์เอเชีย )

06.25 น.      ถึง สนามบินเชียงใหม่ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่                   จังหวัดแม่ฮ่องสอน ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง )

********************************************************************

04.00 น.      คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ สายการบิน นกแอร์ ( DD )

ป้ายต้อนรับ HAPPY TOGETHER โดยมีไกด์รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

บริการ SNACK BOX (1)

06.05 น.      เดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ โดยเที่ยวบิน DD8300 ( นกแอร์)

07.15 น.      ถึง สนามบินเชียงใหม่ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่   จังหวัดแม่ฮ่องสอน ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง )                                               

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ( 2 ) 

จากนั้นนำท่านเดินทางไป Coffee In Love” ร้านกาแฟสวยๆ บนยอดเขาที่สามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ท่ามกลางความโรแมนติกของการตกแต่งร้านสไตล์ยุโรป

ใครมาเที่ยวปายก็มักจะต้องแวะมาถ่ายรูปที่ร้านกาแฟแห่งนี้ จนกลายเป็นจุดนัดพบที่นักท่องเที่ยวต้องแวะมาเก็บภาพประทับใจกันทุกปี เพราะที่นี่มีมุมถ่ายรูปสวยๆ มากมาย

บ่าย              จากนั้นนำท่านเดินทางไป “พระธาตุดอยกองมู” เป็นปูชนียสถาน ประกอบด้วย พระธาตุเจดีย์ ศิลปะไทใหญ่-พม่า จำนวน 2 องค์ จากวัดพระธาตุดอยกองมูนี้ สามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน นอกจากเห็นตัวเมืองแม่ฮ่องสอนใน

มุมสูงได้ครอบคลุมแล้วยังเห็นแนวเทือกเขาถนนธงชัยสูงตระหง่านเป็นฉากหลังด้านทิศตะวันออกได้อย่างงดงามจนมีนักเดินทางหลายคนบอกว่า “ถ้าไม่มาพระธาตุดอยกองมูเนี่ย ถือว่ายังมาไม่ถึงแม่ฮ่องสอน”จากนั้นนำท่าน ชมพระอาทิตย์ตกดิน ช่วงนี้สามารถเก็บแสงเย็นพร้อมกับเห็นตัวเมืองแม่ฮ่องสอนแบบ180 องศา ท่านจะได้สัมผัสความงดงามยามพระอาทิตย์ตกของเมืองแม่ฮ่องสอน

 

เย็น              รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร ( 3 )

 

จากนั้นเดินทางไป “ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน” เป็นถนนคนเดินสายเล็กๆ สั้นๆ โดยแบ่งเป็น 2 โซนหลักด้วยกัน คือ โซนขายอาหารบริเวณริมหนองจองคำ และโซนขายสินค้าทั่วไป จุดเด่นของถนนคนเดินนี้คือสินค้าพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็น อาหารและของที่ระลึกต่างๆ ริมทางฝั่งวัด ก็จะคึกคักไปด้วยเหล่าพ่อค้าแม่ค้าที่มาจับจองนำของมาวางขายมีทั้งอาหารพื้นเมือง(อาหารไทยใหญ่) อาหารเหนือ อาหารไทย และของกินอื่นๆ และในยามค่ำคืนท่านจะได้เห็นความงดงามของแสงไฟที่ประดับประดารอบๆ วัดจองคำ ที่สวยงามมากๆ

  

( หมายเหตุ : ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอนจะเริ่มเปิดตั้งแต่ 15 ตุลาคม 63 – 15 มี.ค 64 

หากมีการเปลี่ยนแปลงการเปิดปิดตลาดก่อนกำหนด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดได้ )

โรงแรมที่พัก : อิมพีเรียลภูแก้ว หรือ โรงแรม บีทูพรีเมียร์ แม่ฮ่องสอน ระดับ 4 ดาว  

 

วันที่สอง     ตักบาตรพระสงฆ์ที่สะพานซูตองเป้ - เดินชมตลาดเช้า - วัดจองคำ   ชมหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า - ปางอุ๋ง - หมู่บ้านรักไทย 

05.00 น.      จากนั้นนำท่านไปตักบาตรตอนเช้า ที่ “สะพานซูตองเป้” นับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย โดยมีความกว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร สะพานซูตองเป้ สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพระภิกษุ สามเณร และชาวบ้าน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ วัสดุที่ใช้หาได้ในท้องถิ่น เสาจากไม้เก่าของชาวบ้านปูพื้นด้วยไม้ไผ่ ทอดยาวจากสวนธรรมภูสมะถึงหมู่บ้านกุงไม้สัก ผ่านลำน้ำแม่สะงา ผ่านทุ่งนาของชาวบ้าน เพื่อให้พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาต ถือเป็นสะพานไม้แห่งศรัทธา คำว่า “ซูตองเป้” (Su-Tong-Pe) นั้นเป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า อธิษฐานสำเร็จ สะพานแห่งนี้จึงเป็นเหมือนตัวแทนแห่งคำอธิษฐานสำเร็จ (พระสงฆ์จะบิณฑบาตบนสะพานทุกเช้าเวลา 6.30  -7.30 น.)   

จากนั้นนำท่านไปเดินชม “ตลาดเช้าแม่ฮ่องสอน” ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศตลาดเช้าของชาวแม่ฮ่องสอน ที่จะมีอาหารเช้าให้เลือกทาน อาทิ โจ๊ก ต้มเลือดหมู ไข่กระทะ หรือกาแฟโบราณ อีกทั้งด้านหน้าตลาดก็จะมีชาวเขามาขายผัก ขายของป่า ใครมาแม่ฮ่องสอนแล้วยังไม่ได้ลองทานอาหารแบบชาวเขาชาวไทยใหญ่ ถือว่ามาไม่ถึงจริงๆ อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาในการเดินเล่นของท่าน   

จากนั้นนำท่านไปสักการะขอพรเป็นสิริมงคล “วัดจองคำ”เป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอยู่คู่เมืองสามหมอกมานานนับร้อยปีจนได้รับการสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2527 ใกล้ๆ กับวัดจองคำมีวัดอีกแห่งหนึ่ง  ที่สร้างขึ้นไว้อยู่เคียงคู่กัน ได้แก่ “วัดจองกลาง”วัดทั้งสองแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับวัดแฝดเนื่องจากตั้งอยู่ภายในเขตกำแพงแก้วเดียวกัน โดยเมื่อเราหันหน้าเข้าหาตัววัดก็จะเห็น “วัดจองกลาง” อยู่ทางด้านขวามือ และ “วัดจองคำ” อยู่ทางด้านซ้ายมือ จากนั้นพาท่านเดินทางไปยัง “หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า” ตั้งอยู่ที่ตำบลผาบ่อง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 6 กิโลเมตร ธรรมชาติโดยรอบจะเป็นป่าไม้ร่มรื่น ระหว่างทางผ่านบรรยากาศที่งดงามด้วยต้นไม้และฝายทดน้ำที่มีน้ำล้นหลายฝาย เพื่อชมวิถีชีวิตของกระเหรี่ยงคอยาว เลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ ชิมมันเผา ข้าวโพดย่าง  ซึ่งมีรสชาติหวานอร่อย ที่น่าสนใจ คือ การแต่งกายของกะเหรี่ยงคอยาว  และชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจ

 

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ( 4 ) 

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง “ปางอุ๋ง”มีชื่อเรียกเต็มๆว่า โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)มีสภาพภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อน ภูมิทัศน์ที่เป็นไฮไลท์จนถูกขนานนามว่า “สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย” อ่างเก็บน้ำหรือทะเลสาบตรงกลางที่ล้อมรอบไปด้วยป่าสนสองใบ สนสามใบและดอกไม้เมืองหนาว ช่วงเช้าๆ จะเห็นหมอกหนาลอยอยู่เรี่ยผืนน้ำ มีหงส์ขาวและหงส์ดำเป็นฉากหลัง อากาศเย็นสบาย จากนั้นเดินทางไป “บ้านรักไทย”ที่นี่เป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานที่อพยพมาอยู่ ในหมู่บ้านยังคงวัฒนธรรมแบบจีนอย่างเหนียวแน่น มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย และมีอาหารการกินแบบจีนยูนนาน มีบ้านเรือนที่ทำจากดินให้ได้ชม ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านนี้จะเป็นชา เช่น ชาชิง ชิง ชาอู่หลง เนื่องจากว่าในบริเวณนี้อากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี สามารถปลูกชาและพืชเมืองหนาวได้ดี นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวบ้านรักไทยในตอนเช้าและมักจะจัดเป็นโปรแกรมถัดจากปางอุ๋ง เนื่องจากสองที่นี้ไม่ไกลจากกันมาก ถ้ามาถึงบ้านรักไทยช่วงที่ไม่สายมากจะมองเห็นหมอกอยู่เหนือทะเลสาบและปกคลุมในหมู่บ้าน คล้ายกับที่ปางอุ๋ง 

เย็น              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ( 5 ) 

โรงแรมที่พัก : อิมพีเรียลภูแก้ว หรือ โรงแรม บีทูพรีเมียร์ แม่ฮ่องสอน ระดับ 4 ดาว  

 

วันที่สาม     น้ำตกผาเสื่อ - ถ้ำปลา - ซื้อของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ - กรุงเทพ

 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)

นำท่านเดินทางไป “น้ำตกผาเสื่อ” เป็นน้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ต้นทางน้ำตกมาจากแม่น้ำสะงา ไหลลงมาเป็นม่านน้ำขนาดใหญ่ลงสู่แอ่งน้ำด้านล่างแต่กระแสน้ำไม่นิ่งไม่เหมาะกับการลงเล่นน้ำ  น้ำตกผาเสื่อแห่งนี้เราจึงสามารถพบฝูงปลาว่ายเวียนไป เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับน้ำตกผาเสื่อแห่งนี้  จากนั้นนำท่านไป “ถ้ำปลา” ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขามีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ กว้างประมาณ 2 เมตร ลึก 1.50 เมตร ภายในแอ่งน้ำมีน้ำไหลออกจากถ้ำใต้ภูเขาอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นสถานที่ที่มีความพิเศษ แตกต่างไปจากสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เนื่องจากว่าภายในถ้ำมีความมหัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่ง ก็คือ บรรดาหมู่ปลาจำนวนมากที่มาอยู่อาศัยในถ้ำ ปลาตัวโตๆ ที่อาศัยอยู่ในถ้ำปลา จำนวนมากนั้นคือ ปลามุง ปลาคัง หรือปลาพลวง เป็นปลามีเกล็ดขนาดใหญ่ในวงศ์เดียวกับปลาคาร์ฟ และถึงแม้จะมีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่มีใครกล้าทำอันตราย เนื่องจากมีความเชื่อว่าเป็นปลาเจ้า หากใครนำไปรับประทานแล้วจะต้องมีอันเป็นไป ปัจจุบันบริเวณอุทยานถ้ำปลาได้รับการปรับปรุง เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักแวะมาพักผ่อนที่วนอุทยานฯแห่งนี้จากนั้นนำท่านไปแวะซื้อของฝาก ของที่ระลึก 

11.00น.       จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.ปาย (ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง)

 

13.00น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  (7)

 

14.30น.       จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 20 นาที)

                  ก่อนกลับบ้านพาทุกท่าน แวะซื้อของฝาก” อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝาก อาทิ แคปหมู

น้ำพริกอ่อง แหนมหมู  ขนมไทย ผลไม้อบแห้งต่างๆ ชา เมล็ดกาแฟ ฯลฯ

 

20.00 น.      เดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ นำท่านเช็คอินตั๋วเครื่องบินและสัมภาระ


22.20 น.       เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน FD3428  (สายการบินแอร์เอเซีย)

 

23.30 น.      เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*************************************************************************

19.00 น.      เดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่ นำท่านเช็คอินตั๋วเครื่องบินและสัมภาระ


21.20 น.       เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน DD8325  (สายการบินนกแอร์)

 

22.25 น.      เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ