Top

เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง เวียงแหง

ชื่อทัวร์ : เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง เวียงแหง
ระยะเวลา : 5 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 6,999 บาท
วันที่เดินทาง

08 - 12 ธ ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 67

รายละเอียดทัวร์

 ทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ CHIANGMAI

เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง เวียงแหง

ที่เที่ยวเชียงใหม่ ที่เที่ยวปีใหม่

เชียงใหม่ปีใหม่ เดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ 

เดินทางวันที่ (5D 2N)
20 - 24 ต.ค. 66
08 - 12 ธ ค. 66
29 ธ.ค. 66 - 02 ม.ค. 67

ราคา 6,999 บาท

???? เวียงแหง เมืองลับแลเชียงใหม่
???? ถ่ายรูปแสงเช้ารับอรุณจุดวิวทะเลหมอกดอยดำ ที่เห็นวิวดอยหลวงเชียงดาว ชัดมากคะ
????ชิมซาซิมิปลาเทราซ์ สดๆ จากบ่อ ณ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
????Akipu Coffee เช็คอิน ร้านกาแฟยอดฮิต
???? จุดชมวิวม่อนสน ชมพันธุ์ไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์
???? ถ่ายรูป กับ ต้นเมเปิ้ลแดง ที่ไม่ต้องไปไกล ถึงต่างประเทศ
????ลิ้มรสอาหารพิ้นเมือง ลำลำ แบบชาวเหนือแต้ๆ
???? สักการะอนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเร
????ชมนาขั้นบันได สีเขียวขจีบ้านนามน
????จุดชมวิวทะเลหมอก ซีหลงซัง ที่เห็นวิวเวียงแหง แบบ 360 องศา
????โครงการหลวงแปกแซม วิวเหมือนดั่งภาพวาด
???? เดินตลาดเช้า ดูวถีชีวิต ขาวไทยูนนาน
???? วัดป่าดาราภิรมย์ วัดแบบล้านนา ที่มีพญาราขสีห์อยู่ด้านหน้าวัด
???? แชะรูปกับคลองโอตารุเมืองไทย (คลองแม่ข่า)


????????ดูโปรแกรม กดลิ้งนี้คะ
Word
https://docs.google.com/document/d/1bXL435MbpJmuzMsVKfLvRz4kMTeTsdep/edit?usp=drive_link&ouid=114388780458050474783&rtpof=true&sd=true

PDF
https://drive.google.com/file/d/1cXHQ2R839KPG2RlqnnqjVQlmRaXciyQK/view?usp=drive_link

วันแรก กรุงเทพฯ-เชียงใหม่                                                                                                                           

18.00.    พร้อมกันที่ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ 

18.30 น. เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่  พร้อมรับประทานอาหารค่ำ(1) (ข้าวกล่อง)ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์ สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักค้างคืนบนรถ)

 

วันที่สอง เชียงใหม่-ไชยปราการ-ฝาง-ดอยอ่างขาง-ถ้ำหงอบ-ซุยถัง-ผาแดง-บ้านอรุโณทัย-บ้านนาแกน้อย-เวียงแหง

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จ.เชียงใหม่ รับประทานอาหารเช้า(2)ที่ ครัวพิษณุโลก

นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ ขนาด 8-9ที่นั่ง เดินทางสู่ ดอยอ่างขาง(ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางแวะชมวิว จุดชมวิวม่อนสน ชม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง   เป็นสถานี วิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง  เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาว สภาพอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี  ให้ท่านได้ชมพันธุ์ไม้เมืองหนาวนานาชนิด แปลงสาธิตต่างๆ  พืชพรรณไม้เมืองหนาว เช่น กีวี่,ลาสเบอร์รี่พลับ,บ๊วย ฯลฯ   

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(3)

บ่าย ออกเดินทางสู่ เวียงแหง(ระยะทาง 105 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางแวะชม โรงเตี๋ยมถ้ำงอบ จุดชมวิวซุยถัง จุดชมวิวบ้านผาแดง บ้านอรุโณทัย บ้านแกน้อย จนกระทั่งเดินทางถึง เวียงแหง

เดินทางสู่ เวียงแหง(ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง) ถิ่นที่อยู่อาศัยคนจีนยูนนานและชาวไทยใหญ่  ชายแดนบ้านหลักแหล่งตั้งประชิดเมืองต๋น รัฐฉาน สหภาพเมียนมา 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ(4)ที่ ครัวเปียงหลวง 

พักที่ (N1)     สมหวังรีสอร์ท หรือเทียบเท่า (ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน) 

วันที่สาม         

เวียงแหง-ดอยดำ-บ้านเล็กในป่าใหญ่-วัดกองลม-ข่วงสมเด็จพระนเรศวร

-วัดกอมู-พระธาตุนายาง-  วัดพระธาตุแสนไห-นาขั้นบันไดบ้านนามน

-โกบอเอ๊ะ-เก่อเจ่อเท่อ-น้ำตกแม่หาด-เวียงแหง

05.00 น. ปลุกท่านยามเช้า .. นำท่านขึ้นรถท้องถิ่น 4WD เดินทางสู่ ดอยดำ(ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 45 นาที) จุดชมทะเลหมอกที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1835 ม. ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น เบื้องหน้าคือ ดอยหลวงเชียงดาว เบื้องล่างคือ ตัวเมืองเวียงแหง 

นำท่านเดินทางสู่ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่(ระยะทาง 8 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 20 นาที) 

รับประทานอาหารเช้า(5)ที่ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

  ลิ้มรส ข้าวต้มปลาเทราซ์หรือสเตอเจี้ยน และชิม ซาซีมิสดๆจากบ่อ(การชิมซาซีมิ ขึ้นอยู่กับสถานการ์ณ)

ชม โครงการในพระราชดำริของพระพันปีหลวง ล้อมรอบด้วย ต้นซากุระ และ ต้นเมเปิ้ล และยังเป็นแหล่งเพาะเลี้ยง ปลาเทราซ์ ปลาสเตอเจี้ยน จนได้เวลาเดินทางสู่ เวียงแหง 

นำท่านชม ข่วงอนุสรณ์สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง ประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาทรงพระสุวรรณพิงคารหลั่งน้ำทักษิโณทกประกาศอิสรภาพ พระหัตถ์ซ้ายทรงพระแสงดาบ.. ที่พระองค์ได้ทรงเสียสละในการกอบกู้เอกราชให้เราเป็นไทยมาจนถึงทุกวันนี้ นำท่านชม พระธาตุเวียงแหง(วัดกอมู) เป็นวัดเก่าแก่ ที่มีการค้นพบ พระมาลา ที่เชื่อกันว่าเป็นของสมเด็จพระนเรศวรฯ เมื่อครั้งยกทัพไปพม่า ก่อนที่ท่านจะทรงพระประชวรแล้วสิ้นพระชนม์ที่ อ.เวียงแหงในปัจจุบัน นำท่านชม พระธาตุนายาง.. แต่เดิมเรียกว่า กองมูนางคำอ๋วย สันนิฐานว่า คนยางเป็นคนสร้างคำว่า "ยาง" เป็นภาษาท้องถิ่นที่ใช้เรียกชาวกะเหรี่ยงแต่บางทีก็เรียกพระธาตุองค์นี้ว่า พระธาตุดอยนายาง นำท่านชม วัดกองลม วัดที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเวียงแหง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(6)ที่ ม่อนล้านช้าง(ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง) 

บ่าย นำท่านชม วัดพระธาตุแสนไห เป็นศูนย์รวมจิตใจคนในอำเภอเวียงแหง และ เป็น พระบรมธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเวียงแหง หากใครมาเที่ยวที่อำเภอเวียงแหงแล้วไม่ได้ไปสักการะพระบรมธาตุก็ถือว่ายังไม่ได้มาถึงอำเภอเวียงแหง นำท่านชม นาขั้นบันไดบ้านนามน ชมผืนนาที่มีความสวยงาม ที่ปลูกอยู่ตามแนวเขาลัดหลั่นกันมา ตามพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัด แต่ก็สวยงามพอที่จะให้ท่านได้สัมผัส นำท่านชม เก่อเจ่อแท่ แกรนด์แคนย่อนเวียงแหง ในภาษาปากากะญอ เเปลว่า ภูเขาขาด เป็นสถานที่ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาได้อย่างสวยงาม แกรนด์แคนยอนแห่งนี้อยู่ที่บ้านนามน อยู่ทางกลางขุนเขาและต้นไม้ ค่อนข้างมีความสูง สวยงามมาก ๆ ท่านชม น้ำตกแม่หาด อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง มี 4 ชั้น ความสูงประมาณ 40-50 เมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม และเดินทางสะดวก

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ(7) ลิ้มรสหมูกะทะเวียงแหง

พักที่ (N2)     สมหวังรีสอร์ท หรือเทียบเท่า (ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน) 

 

วันที่สี่               

เวียงแหง-เปียงหลวง-ซีหลงซาน-ศาลเจ้า-วัดจีน-กองพล93-อ่างเก็บน้ำเกิ่งอิ่ง

-ตลาดเช้าเปียงหลวง-แปกแซม-วัดฟ้าเวียงอินทร์-วัดเปียงหลวง

-เวียงแหง-Akipu Coffee-บ้านเลาวู-ประตูเวียงแหง-วัดป่าดาราภิรมย์-เชียงใหม่                                                                               

05.30 น. นำท่านสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกซีหลงซาน หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า "หุบเขามังกรตะวันตก"  เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงานอีกที่หนึ่งของเปียงหลวง เมื่อมองจากยอดดอย ซี หลง ซัง  สักการะ เทพเจ้า ณ ศาลเจ้า ชม วัดจีนซีหลงซาน วัดที่สร้างใหม่มีความสวยงาม มองเห็นวิวของอ่างเก็บน้ำเกิ่งอิ่งและเมืองเปียงหลวง ชม ฐานทัพกองพล 93 ของกองทัพจีนคณะชาติ ที่ สถานที่ที่มีเรื่องราวมากมายเกินขึ้นที่นี่ โครงสร้างทำด้วยดิน มีลักษณะเป็นรูปตัวแอล ด้านหลังจะมีต้นไทรขนาดใหญ่ค่อยแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาอยู่ด้วย..หมู่บ้านเปียงหลวง นำท่านชม ตลาดเช้าเปียงหลวง ชิมอาหารยูนนานผสมไทยใหญ่ เช่น ก๋วยเตี๋ยวเต้าหู้อ่อน เต้าหู้ทอด สุกี้ยูนนาน หรือจะเดินชมบ้านเรือนบรรยากาศแบบจีน ชมโรงเรียนภาษาจีนกวงหัว 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า(8)ที่ เฮือนหมอกคำ 

ชม โครงการเกษตรหลวงแปกแซม อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแปกแซม ณ บ้านเปียงหลวง เบื้องหน้า เหมือนภาพวาดที่เหมือนมีใครมาปั้นแต่งไว้ เป็นภาพทิวทัศน์ที่แปลกตาของสวนดอกไม้และต้นพญาเสือโคร่งสามารถมายืนอยู่ในระดับความสูงที่ใกล้ทะเลหมอก และยังมีศาลเจ้าจีนไว้สำหรับสักการะขอพร 

ชม  วัดฟ้าเวียงอินทร์(วัด2แผ่นดิน)  มีเจดีย์ที่เป็นพุทธสถานสำคัญ นั้นก็คือ มารชินเจดีย์ มีความหมายว่า "เจดีย์ชนะมาร" สันนิฐานว่าสร้างขึ้นบนพื้นที่เจดีย์เก่าในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปัจจุบันเป็นทั้งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ สักการะ สุสานเจ้ากองเจิง สร้างขี้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ พล.อ. กอนเจิง ชนะศึก ประธานกองทัพสหปฏิวัติฉาน ชมจุดถ่ายรูปป้ายชายแดนบ้านหลักแต่ง ชม วัดเปียงหลวง วัดเก่าคู่บ้านคู่เมืองของบ้านเปียงหลวง มีความสวยงาม และมีอุโบสถหลังใหม่ เดินทางสู่ หมู่บ้านเลาวู ชมจุดเช็คอินที่ Akipu Coffee ร้านกาแฟเล็กๆแต่มีมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหล และบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของ Akipu Garden & Market แหล่งปลูกผลไม้เมืองหนาวของชนเผ่าลีซู ซึ่งเวลาผลผลิตออกจะนำมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว เช่น พลับซึมะ สตอว์เบอร์รี่ เดินทางสู่ ประตูสู่เวียงแหง เขตแดน อ.เชียงดาว กับ อ.เวียงแหง ชม ดอกซากุระที่บานอยู่ระหว่างสองข้างทาง และยังมองเห็นวิวดอยหลวงเชียงดาวได้อย่างสวยงาม บรรยากาศของที่นี่ดีมากๆ ยิ่งช่วงฤดูหนาวสวยงามมาก ชม บ้านต้นไม้ ร้านกาแฟที่วิวสวยงาม บรรยากาศของที่นี่ดีมากๆ บริเวณยังมีชาวพื้นเมืองขายผลไม้ ต่างๆ มากมาย เดินทางสู่ อ.เชียงดาว

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(9)ที่ ข้าวซอยหมู่เฮา

บ่าย เดินทางสู่ อ.แม่ริม(ระยะทาง 77 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 1.30 ชั่วโมง) ชม วัดป่าดาราภิรมย์ วัดสวยงามของ อ.แม่ริม สถาปัตยกรรมแบบล้านนา มีพญาราชสีห์หลวงอยู่ด้านหน้าทางเข้าวัด บัดไดพญานาคคู่ ลวดลายปราณีต  พระวิหารหอคำหลวง ที่มีความสวยงาม ฯลฯ

แล้วเดินทางสู่ เชียงใหม่(ระยะทาง 21 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 30 นาที) นำท่านชม คลองแม่ข่า(คลองโอตารุ) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเชียงใหม่  ให้ท่านซื้อของฝากกลับบ้านที่ วนัสนันท์ 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ(10)ที่ ลำดีตี้ขัวแดง แล้วเดินทางกลับ

วันที่ห้า   เชียงใหม่-กรุงเทพฯ                                                                                                                               - / - / -

  05.00 น.        เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...................