Top

ทัวร์ปาย ปายอินเลิฟ

ชื่อทัวร์ : ทัวร์ปาย ปายอินเลิฟ
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 3,900 บาท
วันที่เดินทาง

แพ็คเกจเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป !!

กำหนดการเดินทาง: วันนี้ - ม.ค. 64

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ม่อนหยุนไหล ดอยกิ่วลม 

ที่เที่ยวหน้าหนาว ที่เที่ยวแม่ฮ่องสอน

 

(แพ็กเกจเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป !!)

กำหนดการเดินทาง: วันนี้ – มกราคม 64

วันแรก       กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – อ.ปาย – จุดชมวิวดอยกิ่วลม - ร้านคาเฟ่ COFFEE

                IN LOVE – วัดน้ำฮู – หมู่บ้านสันติชล – เข้าที่พัก 

.......น.         เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ) นำท่านเดินทางสู่ อ.ปาย แลนด์มาร์ค              ชื่อดังที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปและชมวิวสวยๆ วิวธรรมชาติสวยๆที่ อ.ปาย

จากนั้นนำท่านไปชมวิวสวยๆ “จุดชมวิวดอยกิ่วลม” โดยจุดชมวิวกิ่วลมอยู่ห่างจากตัวเมืองปาย 20 กิโลเมตร  จุดชมวิวกิ่วลมถือเป็นจุดแวะพักรถอีกจุดหนึ่งที่ได้รับความนิยม เพราะเดินทางบนเขาผ่านหลายโค้งตลอดระยะทาง 20 กิโลเมตร ทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านเส้นนี้นิยมมาจอดแวะพักรถ ชมทัศนียภาพ ถ่ายรูป เพื่อเป็นการผ่อนคลาย และยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหาร ห้องน้ำ คอยให้บริการอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นพื้นบ้านนั่นคือชิงช้า เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสนใจมาชมมาแวะถ่ายรูปอีกด้วย 

จากนั้นนำท่านเดินทางไป Coffee In Love” ร้านกาแฟสวยๆ บนยอดเขาที่สามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ท่ามกลางความโรแมนติกของการตกแต่งร้านสไตล์ยุโรป ใครมาเที่ยวปายก็มักจะต้องแวะมาถ่ายรูปที่ร้านกาแฟแห่งนี้ จนกลายเป็นจุดนัดพบที่นักท่องเที่ยวต้องแวะมาเก็บภาพประทับใจกันทุกปี เพราะที่นี่มีมุมถ่ายรูปสวยๆ เอาใจคนชอบถ่ายรูปกันเลยทีเดียว 

เที่ยง             อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

จากนั้นนำท่านเดินทางไป “วัดน้ำฮู” เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปายเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่ออุ่นเมือง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทำด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์ พระพุทธรูปองค์นี้ พระเศียรกลวง ส่วนบนเปิด-ปิดได้และมีน้ำขังอยู่ เป็นพระพุทธรูปสิงห์สาม อายุประมาณ 500 ปี เมื่อ พ.ศ. 2515 วัดน้ำฮูแห่งนี้มี พระเกศาของสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา ซึ่งด้านหลังวิหารหรือโบสถ์ของวัดน้ำฮูเห็นพระเจดีย์สีทองอยู่เรียกว่า “เจดีย์อัฐิพระสุพรรณกัลยา” และมองออกไปข้างกันนั้นก็มีศาลาประดิษฐานที่มีรูปพระพี่นางอยู่ พระเจดีย์นี้ไม่มีบันทึก ประวัติการสร้างอย่างชัดเจน เชื่อกันว่าสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระพี่นาง สุพรรณกัลยา ซึ่งได้เสด็จไปเป็นตัวประกันที่พม่าแทนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แต่ต่อมาได้ถูกปลงพระชนม์ที่พม่านั่นเองภายในพระเจดีย์นี้ยังบรรจุเส้นพระเกศาของ สมเด็จพระพี่นางฯ ไว้  จากนั้นนำท่านเดินทางไป “หมู่บ้านสันติชล” เป็นหมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนานของชาวเขาเชื้อสายจีนยูนนานที่อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ในเมืองไทยของเรา และปัจจุบันก็ได้พัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวคล้ายกับหมู่บ้านรักไทยนั่นเอง มองไปเราจะเห็นบ้านดินตั้งเรียงรายอยู่ในหุบเขาเป็นสไตล์จีนยูนนานทั้งหมด  ทางเข้าจะมีมังกรสีสดพันอยู่บนเสาซึ่งตั้งบนเนินหินสีเข้ม สำหรับด้านในจะเป็นบ้านดินสวยๆ สีตัดกับท้องฟ้า และหุบเขาอย่างสวยงามมาก 

เย็น              อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ( โรงแรมที่ลูกค้าเลือกตามแพ็กเกจ )  

 

วันที่สอง     กองแลน (ปายแคนยอน) – สะพานประวัติศาสตร์ปาย – ร้าน COFFEE

                TEA SAPAN -  พระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย – เข้าสู่ที่พัก 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (1)

จากนั้นนำท่านเดินทางไป “กองแลน” หรือปายแคนยอน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการถูกกัดเซาะของลมและฝน จนกลายเป็นทางเส้นเล็กๆบนสันเขา ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อน และบรรยากาศที่สวยงามคล้ายกับแพะเมืองผีที่ จ.แพร่  “กองแลน” ถือเป็นไฮไลท์ยอดฮิตอันดับต้นๆของคนมาเที่ยวปาย สำหรับดูพระอาทิตย์ขึ้นและตกในที่เดียวกัน และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องปาย อิน เลิฟ ถึงขนาดมีป้ายมาตั้งเป็นที่ระลึกไว้ให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูป  จากนั้นนำท่านไปชม “สะพานประวัติศาสตร์ปาย” สะพานโครงเหล็กสีเขียวเข้ม ข้ามลำน้ำปาย เปรียบเสมือนประตูสู่อำเภอปาย เชื่อมถนนจากเชียงใหม่เข้าสู่ อ.ปาย สะพานประวัติศาสตร์เก่าแก่แห่งนี้ ก็ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน อ.ปาย ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของปาย 

เที่ยง             อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

จากนั้นนำท่านแวะ “ร้าน COFFEE" TEA SAPAN” ร้านกาแฟท่ามกลางธรรมชาติ ขุนเขาแห่งเมืองปาย ร้านอยู่ใกล้ๆ กับสะพานประวัติศาสตร์ ตัวร้านสร้างด้วยไม้ ภายในตกแต่งด้วยภาพวาดติดฝาผนังจากหลากหลายศิลปิน และภายในร้านมีบริการเครื่องดื่มอร่อยๆให้ท่านเลือกดื่มมากมาย  จากนั้นนำท่านเดินทางไป “พระธาตุแม่เย็น” ถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปายมาเป็นเวลาช้านาน แต่ไม่มีประวัติแน่ชัดว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยใดและใครเป็นผู้สร้าง ส่วนเจดีย์พระธาตุแม่เย็นเป็นเจดีย์ทรงระฆังฐานกลม สูงประมาณ 3 เมตร มียอดฉัตรแบบเจดีย์พม่า ถัดมาจากส่วนของวิหาร ยังมีที่ประดิษฐานของ “พระพุทธโลกุตระมหามุนี” พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ที่โดดเด่นเห็นแต่ไกล อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางไป  “ถนนคนเดินปาย” ได้เริ่มต้นจากชาวเขาและชาวบ้านในอำเภอปายนำสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกมาขายให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ จากแผงสินค้าเล็กๆ ต่อมาเริ่มมีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาจับจองพื้นที่การขายกันมากขึ้น จนทำให้เกิดเป็นถนนคนเดินปาย ปัจจุบันถนนคนเดินปาย ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในถนนแห่งนี้มีของขาย อาทิ เสื้อผ้า ของกิน ของที่ระลึก งานแฮนด์เมด อาหารท้องถิ่น ฯลฯ 

เย็น              อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ( โรงแรมที่ลูกค้าเลือกตามแพ็กเกจ )   

                                                                                                 

วันที่สาม     ชมวิวหมอกสวยๆยามเช้า ณ จุดชมวิวม่อนหยุนไหล – ROMANCE FARM

                สักการะขอพรวัดศรีดอนชัย – ซื้อของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ –กรุงเทพฯ

 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (2) 

จากนั้นนำท่านไปแวะชมวิว “จุดชมวิวม่อนหยุนไหล” เป็นจุดชมหมอกสุดประทับใจ เพราะบนจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล สามารถมองเห็นตัวเมืองปายแบบ 180 องศา และสายหมอกที่รวมตัวกันเป็นก้อนไหลเหมือนดั่งสายน้ำ ท่ามกลางหุบเขาในอำเภอปายได้อย่างงดงาม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทางขึ้นไปจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล เพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ในยามเช้าและรอชมแสงแรกแย้มจากดวงอาทิตย์อันอบอุ่นในยามเช้า   

 เที่ยง            อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

จากนั้นนำท่านแวะชมฟาร์ม ROMANCE FARM” สถานที่พักผ่อนสไตล์ชนบทแถบยุโรป ให้อารมณ์เสมือนเป็นชาวไร่ พร้อมกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ทั้งห้องพัก

ร้านกาแฟ ฟาร์มแกะ คอกม้า อีกทั้งมีบริการเครื่องดื่มและขนมอร่อยๆ รับรองว่าคุณจะต้องหลงรักโรแมนซ์ ฟาร์มแห่งนี้แน่นอน  จากนั้นนำท่านไปสักการะขอพร “วัดศรีดอนชัย” เป็นวัดแห่งแรกในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในเมืองปายมากว่า 700 ปี ภายในวัดมีวิหารลายคำก่อสร้างด้วยศิลปะล้านนาอย่างวิจิตรตระการตา ทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์(หรือพระสิงห์ปาย) ซึ่งเป็นศิลปะเชียงแสนคู่บ้านคู่เมืองที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์  อิสระให้ท่านได้สักการะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 

เย็น              อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

 

.......น.         ได้เวลาสมควรแก่การเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่  ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง )

                   จากนั้นนำท่านแวะซื้อ “ซื้อของฝากร้านวนัสนันท์” อาทิ แคปหมู น้ำพริกอ่อง แหนมหมู  ขนมไทย ผลไม้อบแห้งต่างๆ ชา เมล็ดกาแฟ ฯลฯ

 

...... น.         เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ