Top

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ บินแอร์มาเก๊า

ชื่อทัวร์ : ทัวร์มาเก๊า จูไห่ บินแอร์มาเก๊า
สายการบิน : AIR MACAU
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 7,997 บาท
วันที่เดินทาง

ตลอดเดือน พ.ย. - ธ.ค. 66

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์มาเก๊า MACAO VENETIAN … ZHUHAI   

ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’

สักการะเจ้าแม่กวนอิม / ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล

ช้อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย...โชว์ น้ำพุเต้นระบำ (ราคานี้เฉพาะคนไทย)

เดินทางโดยสายการบินแอร์มาเก๊า

MACAO ZHUHAI

PROGRAM DETAIL

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - มาเก๊า - ช้อปปิ้งก๋งเป่ย (-/-/เย็น)

โรงแรมที่พัก JINMAIO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2

ร้านยา-หยก-ยางพารา-สวนหยวนหมิงหยวน-หวีหนี่-ผ่านชมถนนคู่รัก (เช้า/กลางวัน/เย็น)

OPTION : A:เฮลิคอปเตอร์ 4500/ท่าน

B : กระเช้า 550/ท่าน

ที่พัก JINMAIO HOTELหรือเทียบเท่า
 

วันที่ 3

จูไห่-มาเก๊า-นั่งรถบัส HOP ON HOP OFF แวะชมจุดต่างๆ - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วิหารเซนต์พอล-เซนาโด้ แสควร์-THE VENETIAN-สนามบินมาเก๊า-สนามบินดอนเมือง (เช้า/-/-)

 

ข้อมูลทัวร์เพิ่มเติม | ทำวีซ่า โทร. 084-2261956, 087-0868527

Line Id : tourjaidee