Top

ทัวร์เกาหลี My Autumn in Korea

ชื่อทัวร์ : ทัวร์เกาหลี My Autumn in Korea
สายการบิน : Jin Air
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
วันที่เดินทาง

ออกเดินทางทุกวัน

1 ตุลาคม- 10 พฤศจิกายน 2562

 

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์เกาหลี ดูใบไม้เปลี่ยนสีเกาหลี เกาหลีรราคาถูก

โปรแกรมทัวร์เกาหลี เกาหลี Autumn Korea 

กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม – พฤศจิกายน 62 (ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี)

(พิเศษ!! พัก ซอรัคซาน 1 คืน / พักโซล 2 คืน) 

ทัวร์เกาหลีชมใบไม้เปลี่ยนสี ( ฤดูกาลที่สวยที่สุดของ เกาหลี )
เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 เริ่มต้นถู๊กกกถูก ???????? เพียง 14,999 เท่านั้น ????????

  • #พักซอรัคซาน 1 คืน ให้ท่านดื่มด่ำบรรยากาศของใบไม้เปลี่ยนสี ที่พักท่ามกลางหุบเขา 
  • เที่ยวเกาหลีฤดูกาลที่สวยที่สุด Autumn #ใบไม้เปลี่ยนสี 
  • ถ่ายรูปกับหมีดำ สัญลักษณ์ของอุทยาน #ซอรัคซาน 
  • ไหว้พระขอพร ที่วัดชินฮึงซา พระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ (ที่ศักดิสิทธิ์มากๆ)
  • ชิมผลไม้สดๆจากไร่เกาหลี ผลไม้ตามฤดูกาล อาทิ แอปเปิ้ล สาลี่ 
  • ชมความงดงามของทิวแปะก๊วย ที่ #พระราชวังด็อกซูกุง 
  • เก็บภาพความงามของใบไม้เปลี่ยนสีที่เกาะดัง "#เกาะนามิ" ไฮไลท!! เช็คอินทิวต้นสน และ ทิวแปะก๊วย
  • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์หมูย่างเกาหลีขึ้นชื่อ???????? 
  • สนุกกับเครื่องเล่น #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี )
  • ไฮไลท์ ช้อปปิ้งตลาดดังเอาใจขาช้อป

#ตลาดฮงแด ( ย่านมหาลัยฮงอิกชื่อดัง ) 
#ตลาดเมียงดง ( แหล่งรวมแฟชั่น )

บินโดยสายการบิน #จินแอร์ ( LJ ) เครื่องลำใหญ่ ปลอดภัย มี Snack Box + น้ำดื่ม บริการทั้งไปกลับ 
ขาไป LJ 002 เวลา 01.00 - 08.00 น.
ขากลับ LJ 001 เวลา 19.35 - 23.40 น.

โรงแรมระดับ 3 ดาว+ (เทียบเท่า 4 ดาวบ้านเรา) ห้องสะอาด สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไกด์เก่งมีประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี หัวหน้าทัวร์ดูแล ดุจญาติมิตร

ติดต่อ Line : tourjaidee

สายการบินจินแอร์ แอร์ไลน์ (LJ)  <ขึ้นเครื่องสุวรรณภูมิ>

ขาไป

LJ 002

   กรุงเทพ (BKK)  -   อินชอน (ICN)

       01.00 - 08.00

ขากลับ

LJ 001

   อินชอน (ICN)    -   กรุงเทพ (BKK)

 19.35 - 23.40

 

ตั๋วเครื่องบิน Low Cost จินแอร์ (Jin Air) บริการยอดเยี่ยมราคาสุดคุ้ม

- ตั๋วเครื่องบินเกาหลีจินแอร์ สายการบินโลคอส แต่มาตราฐานระดับสากล ตั๋วเครื่องบินเกาหลี ราคาถูก บินตรง โซล ทุกวัน

- กระเป๋าได้ 15 กก. ถือขึ้นเครื่องได้สูงสุด 12 กก. ฟรีบริการอาหารว่าง เครื่องดื่มทั้งไปและกลับ (ตามเงื่อนไขสายการบิน)

ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นทาง บริษัท ฯ เก็บมัดจำค่าทัวร์ ท่านล่ะ 10,000 บาท/ท่าน 

 

** หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ  กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้  ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี

 รายการโปรแกรมทัวร์ 

วันแรก      กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) 

21.00 น.    คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู …. เคาน์เตอร์ …. สายการบิน จินแอร์ JIN AIR (LJ) กรุณาสังเกตป้ายรับที่สนามบิน ==è HAPPY TOGETHER  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเช็คอินตั๋วเครื่องบินและสัมภาระให้แก่ท่าน…. 

หมายเหตุ       เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที ผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที 

วันที่สอง    สนามบินอินชอน - เกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ “เกาะนามิชื่อดัง” ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

              อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – สักการะขอพร ณ วัดชินฮึงซา 

01:00 น.   เดินทางสู่ประเทศ เกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 002 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง) 

08:00 น.   ถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว... (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เกาะชื่อดังหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำซีรีย์เกาหลี “เพลงรักในสายลมหนาว” พาท่านขึ้นเรือเฟอร์รี่ ข้ามไปยังเกาะนามิ เมื่อท่านเข้าไปในเกาะนามิ ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสีระหว่าง 2 ข้างทาง และถ่ายรูปวิวสวยๆรอบเกาะ บรรยากาศของใบไม้เปลี่ยนสี ที่เปลี่ยนเป็นสีแดง สีเหลือง สีส้ม ทั่วทั้งเกาะนามิ และที่พลาดไม่ได้ แลนด์มาร์ค ที่ต้องเช็คอิน คือ ทิวต้นสน และ ทิวแปะก๋วยที่เป็นไฮไลท์ของเกาะนามิในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ ระหว่างทางกลับมีร้านค้า 2 ข้างทาง อาทิ ร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเค้กแสนอร่อย ให้ท่านเลือกซื้อทานได้ตามอัธยาศัย หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop   เมื่อถึงเวลานัดหมาย นำท่านนั่งเรือประมาณ 5 นาที กลับไปยังจุดขึ้นรถ 

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (เมนูทัคคาลบี หรือ ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี) (1) 

บ่าย          นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ด้านหน้าอุทยานจะมีรูปปั้นหมีดำเป็นสัญลักษณ์ของอุทยาน เมื่อเข้าไปด้านในอุทยาน ท่านจะได้ชมความงดงามของสีสันของต้นไม้ที่เปลี่ยนเป็นสีแดง สีส้ม สีเหลือง ทั่วทั้งอุทยาน ที่งดงามเหมือนภาพวาด  และภายในอุทยานแห่งนี้ ยังมีวัดศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทย และคนเกาหลีเอง นิยมมาขอพรเป็นอย่างมาก นั่นก็คือ  วัดชินฮึงซา ซึ่งจะมีพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ตั้งอยู่กลางแจ้ง เป็นวัดเก่าแก่ในนิกายเซน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมมาทำบุญถวายข้าวสาร ถวายเทียน เพื่อเป็นศิริมงคลของชีวิต อีกทั้งมีความเชื่อว่า “หากมาขอพรที่วัดแห่งนี้ จะสมหวังดั่งคำอธิษฐานเกือบทุกราย”  

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (เมนูชาบูชาบู SHABU SHABU) (2) 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SORAK KIMHO หรือ SORAK PINE หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่สาม    สวนผลไม้ตามฤดูกาล ( ไร่แอปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ) – ให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet   ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมาย ตลาดฮงแด (ตลาดย่านมหาลัยฮงอิก ) 

เช้า           รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3)

นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ตามฤดูกาลของเกาหลี ( ช่วงเดือนตุลาคม – ต้นพฤศจิกายน จะเป็นแอปเปิ้ล หรือ สาลี่ ) ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศสวนผลไม้ของชาวเกาหลี อาทิ แอปเปิ้ล สาลี่ ผลผลิตลูกโตๆ และให้ท่านได้เพลิดเพลินการชิมผลไม้สดๆจากไร่เลยที่เดียว  ท่านจะได้เห็นวิธีการปลูกแบบปลอดสารพิษ  จากนั้นให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย  ท่านสามารถสั่งซื้อเป็นของฝากให้ที่บ้านได้อีกด้วย 

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (เมนู Pork Calbi บุฟเฟต์หมูย่างเกาหลี) (4)

บ่าย          จากนั้นพาท่านสนุกสนานเต็มที่กับเครื่องเล่นนานาชนิด ที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เล่นไม่จำกัดรอบ) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ เพื่อลงไปยังหุบเขาด้านล่างเพื่อสนุกกับเครื่องเล่น อาทิ  T-Express ( รถไฟรางไม้ ) เครื่องเล่นที่เป็นไฮไลท์ของสวนสนุกแห่งนี้ พลาดไม่ได้เลยที่เดียว!!  รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้านหมุน บ้านผีสิง และ ในสวนสนุกยังมีรอบการแสดงขบวนพาเหรดให้ท่านได้ชมความน่ารักของตัวการ์ตูนต่างๆ

ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ภายในสวนสนุกแห่งนี้ยังมีสวนดอกไม้สวยๆให้ท่านได้ถ่ายรูปอีกด้วย สวยงามจนท่านคิดว่าเป็นดอกไม้ปลอมเลยที่เดียว และไฮไลท์อีกอย่างนึง ท่านจะได้ชมความน่ารักของ หมีสีน้ำตาล ที่แสนรู้สามารถทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ที่ให้ขนม ทั้งเดิน เต้น และโยนลูกบอล รับรองว่าท่านจะอดหลงรักไม่ได้เลยทีเดียว อีกทั้งท่านจะได้พบ แม่เสือ พ่อเสือ สิงโตเจ้าป่า หมีดำ ไฮยีน่า ฯลฯ

นอกจากนี้ภายในสวนสนุกยังมีร้านค้า อาทิ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านพิซซ่า ร้านเสื้อผ้า และร้านขายของฝากที่ระลึกจากสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ให้ท่านได้เลือกซื้อ  สำหรับแฟนคลับ Line ในสวนสนุกแห่งนี้ยังมี LINE FRIEND STORE  มีสินค้าน่ารักๆในรูปแบบตัวการ์ตูน Line ให้ท่านเลือกซื้อมากมาย จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้ง เครื่องสำอางปลอดภาษี  COSMETIC OUTLET เครื่องสำอางยอดนิยม เช่น หน้ากาก LED ลด กระ ฝ้า จุดด่างดำ , โบท็อกเกาหลี , ครีมหอยทาก , WATER DROP (ครีมน้ำแตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก ไก่พะโล้แสนอร่อย (5) 

จากนั้น นำท่านไป ช้อปปิ้งต่อที่ ตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยฮงอิก หนึ่งในมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศเกาหลี ภายในถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยสินค้าแฟชั่น ทั้งร้านค้า 2 ข้างทาง แผงลอย เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า แว่นตา กระเป๋าราคาถูกๆ รวมไปถึงร้านแบรนด์เนมอย่าง H&M และ 3CE รวมถึงอาหาร เครื่องดื่ม ร้านกาแฟ ร้านเครื่องประดับ ให้ท่านเลือกซื้อมากมาย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GALAXY HOTEL / HOTEL BRIDGE หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว 

 วันที่สี่   สมุนไพร ฮ็อกเกตนามู ชื่อดัง – น้ำมันสนแดง ( RED PINE ) – ชมความงามพระราชวังด็อกซูกุง

           โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดยอดฮิต
“ ตลาดเมียงดง” ( สยามสแควร์เกาหลี )
   

                    

 เช้า        รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (6) 

นำท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเก็ตนามู สมุนไพรที่คนเกาหลีรุ่นใหม่นิยมทานเพื่อป้องกันโรคตับแข็ง จากการดื่มแอลกอฮอล์จัด การสูบบุหรี่จัด หรือสารตกค้างจากอาหารและอาหารเสริมที่ทานอยู่เป็นประจำ   จากนั้นพาท่านไปชมสมุนไพรชื่อดังของเกาหลีอีกตัว ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในไทย                   และเกาหลี นั่นก็คือ RED PINE  หรือ น้ำมันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยขับสารพิษออกจากร่างกาย                 ช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเลือด ดีท็อกเลือดให้สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น  จากนั้นนำท่านชม พระราชวัง  “ด็อกซูกุง” (DEOKSUGUNG PALACE) มีอายุกว่า 500 ปี เป็นที่ประทับของเจ้าชายวอนซาน พระราชวังด็อกซูกุง เป็น 1 ใน 5 พระราชวังของราชวงศ์โชซอน (1392-1910) ในยุคของกษัตริย์           โกจอง ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ก่อนสุดท้ายของราชวงศ์            โชซอน ทรงประทับที่พระราชวังนี้ แม้แต่หลังจากที่ทรงถูกบังคับให้สละราชสมบัติโดยญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1907 พระองค์ทรงประทับอยู่ที่พระราชวังนี้จนสิ้นพระชนม์      ในปี ค.ศ. 1919 ภายในมีอาคารอยู่ไม่มากแต่ก็มี    ความสวยงามที่ต่างกับที่อื่นๆ โดยเฉพาะบริเวณทางเดินจะเป็นที่นิยมมากของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เพราะในพระราชวังแห่งนี้มีทิวต้นแปะก๋วยที่สวยมากๆ ที่ท่านพลาดไม่ได้ที่จะถ่ายรูปเก็บภาพความสวยงามนี้ 

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารตำรับชาววัง (7) 

บ่าย         จากนั้น พาท่านไปชม โรงงานสาหร่ายเกาหลี ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสนอร่อย              พร้อมชิมสาหร่ายๆ หรือจะเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านก็ได้   จากนั้นพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี  กับการสวมชุดประจำชาติเกาหลี “ ชุดฮันบก” ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการ ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน “คิม” แปลว่า สาหร่าย “บับ” แปลว่า ข้าว โดย วิธีการทำ จะห่อเป็นแท่งยาวๆ แล้วหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ จิ้มกะโชยุ ญี่ปุ่นหรือวาซาบิก็ได้

จากนั้นนำท่าน  ช้อปปิ้งแหล่งสินค้าปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) สินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา, กระเป๋า, น้ำหอม เครื่องสำอางแบรนด์ชั้นดัง อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, SKII  และ กระเป๋าแบรนด์ดัง อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL  ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย   ยังไม่พอนำท่านไปช้อปปิ้งต่อกันที่  “ ตลาดที่ฮอตที่สุดของเกาหลี” ตลาดเมียงดง หรือ สยาม สแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้ท่านจะพบกับสินค้า อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์ดังต่างๆ อาทิ ZARA , SPAO , UNIQLO หรือ รองเท้าแบรนด์ NIKE  ADIDAS และรองเท้าที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ FILA  หรือจะเลือกช้อปปิ้งเครื่องสำอาง ETUDE HOUSE  SKIN FOOD , THE FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN ที่สำคัญตลาดแห่งนี้ยังโด่งดังเรื่องFOOD STREET ”  อีกด้วย เพราะนอกจากสินค้าแฟชั่นต่างๆแล้วยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม หลากหลายร้านให้ท่านเลือกทานมากมาย อาทิ เครปสตอเบอรี่ มันฝรั่งทอด น้ำผลไม้                 กุ้งทอด ขาหมูทอด ไดฟุกุสตอเบอรี่ สายไหมสีรุ้ง และ อาหารอร่อยที่น่าสนใจอีกมากมาย 

ค่ำ      *** อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ***    

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GALAXY HOTEL / HOTEL BRIDGE หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว 

วันที่ห้า  ศูนย์โสมเกาหลี – โรงงานพลอยอเมทิส- ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก  

           ซื้อของฝากละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ       

 เช้า        รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (8)

จากนั้นนำท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่คนเกาหลีนิยมทานเพื่อสุขภาพ ที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ร่างกาย  สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ป้องกันมะเร็ง จากนั้น นำท่านชมโรงงานเจียระไน พลอย อเมทิส พลอยสีม่วง เป็นพลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ  

จากนั้นนำท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER  (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) นำท่านย้อนรอยซีรีย์ดัง You Who Came From The Stars” (ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว) และ ซีรีย์เรื่อง F4 ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก   สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล  อิสระให้ท่านชมวิวบรรยากาศบ้านเมืองเกาหลี หรือ จะคล้องกุญแจคู่รัก เพราะคนเกาหลีมีความเชื่อว่าถ้ามาคล้องกุญแจคู่รักที่นี้ “จะทำให้รักกันยืนยาวไม่พรากจากกัน” 

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูโอซัม บุลโกกิ (9) 

หลังจากทานอาหารแล้ว พาท่านแวะซื้อของฝากที่ “ร้านละลายเงินวอน” ให้ท่านเลือกซื้อขนม ของฝาก อาทิ สาหร่าย นมกล้วย ขนมปังปลาไส้ช็อกโกแลค ข้าวพอง มาม่าเกาหลี เหล้าโซจู กิมจิ หรือ กระทะเกาหลี หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆที่น่าสนใจ

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อทำการเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบิน และ สัมภาระ....

 

19.35 น. เดินทางกลับระเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 001 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)

 

23.40 น.       คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…………