Top

ทัวร์เกาหลี ซอรัคซาน Wonderful Winter

ชื่อทัวร์ : ทัวร์เกาหลี ซอรัคซาน Wonderful Winter
สายการบิน : KOREAN AIR
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 22,900 บาท
วันที่เดินทาง

วันที่  07-11 ก.พ. 63

วันที่  06-10 มี.ค. 63

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์เกาหลี ดูหิมะ เล่นสกีเกาหลี เกาหลีรราคาถูก

โปรแกรมทัวร์เกาหลี เกาหลี Winter Korea

เกาหลี ซอรัคซาน Wonderful Winter 5 วัน 3 คืน

เดินทาง กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563

เกาะนามิ | อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน | วัดชินฮันซา | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

ฟาร์มสตอว์เบอร์รี่ | พระราชวังชางด๊อกคุง | ช้อปปิ้งถนนฮงแด | ตลาดเมียงดง

ราคาเพียง  22,900.-

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  (KE652 : 23.15-06.40)

20.00 น.

คณะมาพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ N (เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินโคเรียนแอร์) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์ พร้อมอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

23.15 น.

นำท่านเหินฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน โคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE652 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 2

อินชอน - เกาะนามิ - Daegwallyeong Sky Ranch - อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน - วัดชินฮันซา

06.40 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เช้า

นำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติ แมกไม้ ทิวสนบนเกาะนามิ ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติก ให้ท่านได้ย้อนรอยละครรักแนว DRAMA ซีรีย์เกาหลีที่โด่งดังไปทั่วเอเชีย  WINTER LOVE SONG  หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พร้อมเก็บภาพความประทับใจ ถ่ายรูปกับรูปปั้นดาราแสดงนำ BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO  จากนั้นนำท่านสู่ Daegwallyeong Sky Ranch ฟาร์มเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิด สามารถแวะชมเหล่าฝูงม้า แพะ หรือแกะได้แบบเต็มอิ่ม ที่นี่เป็นฟาร์มแห่งแรกในประเทศเกาหลีที่สร้างในรูปแบบกลมกลืนกับธรรมชาติ และมีประวัติศาสตร์การผลิตน้ำมันดิบในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพชั้นเลิศ ลองสัมผัสประสบการณ์การนั่งรถม้าลาก หรือให้อาหารเหล่าบรรดาแกะที่น่ารัก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “ทักคาลบี้(ไก่ผัดซอสเกาหลี)

 

นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 ช.ม. ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิว อันงดงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือ อีกชื่อเรียกหนึ่งว่าสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ซึ่งจะผ่านเส้นทางธรรมชาติที่สวยงาม ลัดเลาะผ่านไปตามหน้าผา หุบเขาและลำธาร นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า Cable Car (*ราคาขึ้นกระเช้าไฟฟ้าไม่รวมในค่าทัวร์) (ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เหมาะแก่การเข้าชม ขึ้นอยู่กับคำสั่งของเจ้าหน้าที่อุทยาน) ขึ้นสู่จุดชมวิวของอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ซึ่งจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์บนยอดเขาดุจดั่งภาพวาดเกินบรรยาย  จากนั้นนำทุกท่านนมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ ณ วัดชินฮันซา  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองและครอบครัว

 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “แฮมูลทัง”

ที่พัก

พักที่ SEORAK PINE RESORT ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ฟาร์มสตอว์เบอร์รี่ - ช้อปปิ้งถนนฮงแด - โซล

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารีชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็นอย่างดี หรือเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาลชมสวนดอกไม้ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จัดตามตารางประจำวันด้วยบัตรเข้าชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นได้ทุกเครื่องเล่นไม่จำกัดรอบ เลือกชมและเลือกซื้อช้อบปิ้งในร้านค้าของที่ระลึกต่างๆอย่างมากมาย

 

 กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “คาลบี้”

 

จากนั้นนำท่านชมและเก็บสตรอว์เบอร์รี ที่ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี ท่านสามารถเก็บและชิมได้ สตรอว์เบอร์รีเกาหลีจะมีลูกใหญ่และรสชาติหวาน ท่านสามารถสั่งซื้อฝากคนทางบ้านได้

อิสระช้อปปิ้งย่านวัยรุ่นชื่อดัง ย่านถนนฮงแด เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็นอีกเส้นหนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆก็ยังไม่แพงอีกด้วย ซึ่งจะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป

 

 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “ไก่ย่างเกาหลี”

ที่พัก

พักที่ MARIGOLD HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

พระราชชางด๊อกคุง - ศูนย์โสม- ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Cosmetic Shop - Duty Free - ตลาดเมียงดง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    

 

นำท่านสู่  พระราชวังชางด๊อกคุง เป็นพระราชวังหลวงวังที่สองที่สร้างต่อจากพระราชวังคยองบกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวังที่มีความสำคัญอย่างมากต่อกษัตริย์หลายๆ พระองค์ในราชวงศ์โชซอนที่มีสภาพดีและสมบูรณ์ที่สุดใน 5 พระราชวังหลวงทั้งหมดที่ยังคงเก็บรักษาไว้และที่นี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO ว่าเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997 จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนำไปบำรุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ  จากนั้นนำท่านชม ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่นำมาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบำรุงร่างกาย

 

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “บุลโกกิ

 

นำท่านชม COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องสำอางชื่อดังของเกาหลี เช่น Rojukiss, Missha เป็นต้น  จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free  และให้ท่าน ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องสำอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นต้น

 

ค่ำ

อิสระอาหารค่ำ1 มื้อ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย)

ที่พัก

พักที่ MARIGOLD HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่ 5

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวมชุดฮันบก+ทำคิมบับ –

ร้านคาเฟ่หัวหอม -  ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  (KE651 : 17.20-21.30)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

นำท่านสู่ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ์ 100% ซึ่งสรรพคุณของน้ำมันสนเข็มแดงนั้นมีประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งช่วยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันที่อุดตันในเส้นเลือด ลดระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสีย เช่น เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยล้างสารพิษหรือดีท็อกซ์เลือดให้สะอาด เพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย บำรุงผิวพรรณให้สดใสจากภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลีประวัติความเป็นมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย พิเศษ....ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในชุดฮันบก พร้อมให้ท่านทำคิมบับหรือข้าวห่อสาหร่ายเกาหลีด้วยตนเองอีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนูซัมเทกัง (ไก่ตุ๋นโสม)

 

นำท่านเดินทางสู่ Seongsudong Onion Café  คาเฟ่หัวหอม เป็นร้านกาแฟสไตล์แปลกแหวกแนว ด้วยการนำเอาตึกเก่ามาดัดแปลง แต่คงบรรยากาศเก่าๆ ดิบๆ ให้ออกมาดูเท่ พื้นที่ด้านในแบ่งเป็นที่นั่งดื่มกาแฟหลายแบบ ทั้งนั่งรวมกันเป็นโต๊ะยาวๆ หรือเป็นกลุ่ม มีให้เลือกตามชอบ มีเครื่องดื่มครบทั้งชา กาแฟ น้ำผลไม้ ขนมปัง เบเกอรี่ เมนูละประมาณ 4,000-5,000 วอน

มีมุมถ่ายรูปมากมาย ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางนำท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ

17.20 น.

นำท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที KE651  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

 21.30 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

ไร่สตรอเบอร์รี่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์เทศกาลดอกทิวลิปเมืองโซลพิพิธภัณฑ์สาหร่ายศูนย์โสมแห่งรัฐบาลศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลีศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดงบุกชนฮันอกวัดโชเกชาพระราชวังชางด็อกกุงดิ้วตี้ฟรีย่านเมียงดงศูนย์สมุนไพรเกาหลีโรงงานเจียระไนพลอยสีม่วงอเมทิสย่านฮงแดHARRY POTTERคาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSSพิพิธภัณฑ์สามมิติพิพิธภัณฑ์น้ำแข็งดอกซากุระสวนสาธารณะยออิโดหอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ซุปเปอร์มาเก็ตร้านละลายเงินวอนเมืองอินชอนทัวร์เกาหลีKOREAtour koreaเที่ยวเกาหลีเกาหลีตุลา