Top

Taiwan อาลีซาน บรูราโน่ไต้หวัน

ชื่อทัวร์ : Taiwan อาลีซาน บรูราโน่ไต้หวัน
สายการบิน : Vietjet Air
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 18,990 บาท
วันที่เดินทาง

วันนี้ - ตุลาคม 2567

สอบถามที่ไลน์ไอดี : tourjaidee

คลิภอ่านรายละเอียดโปรแกรมเที่ยวและวันเดินทาง

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan ไปไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

ไต้หวันราคาถูก โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ผิงซี บูราโน่แห่งไต้หวัน 
 เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมลอยผิงซี ชมเศียรราชินีอุทยานเหย่หลิว
ช้อปปิ้งซีเหมินติง ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
 
 

เที่ยวครบ 5 วัน 3 คืน
 
 
 
Day Details Program Tour Food Hotel
Breakfast Lunch Dinner
1

สนามบินสุวรรณภูมิ

       
2

สนามบินเถาหยวน – เมืองไทจง – โรงละครแห่งชาติไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านเอ็นไซม์ - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

     

STAY HOTEL , TAICHUNG หรือเทียบเท่า

 

Or Similar

3

เมืองไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – บูราโนแห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี

     

HIONE HOTEL, NEW TAIPEI หรือเทียบเท่า

 

Or Similar

4

ร้านเครื่องสำอางค์ – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101 – หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน - ย่านซีเหมินติง

     

HIONE HOTEL, NEW TAIPEI หรือเทียบเท่า

 

Or Similar

5

ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย– สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ

 

 ❤️ติดต่อทัวร์ใจดี
???? 084-2261956, 087-0868527
✅กดแอดไลน์ ????????https://bit.ly/2v9VLIs
????ทักข้อความทางนี้ m.me/tour.tourjaidee